Black Pearl Capital S.A.

 

PRZYKŁADOWE CELE INWESTYCYJNE:

  • spółki przeprowadzające oferty prywatne (private placement),
  • spółki przeprowadzające pierwsze oferty publiczne (IPO),
  • spółki przeprowadzające wtórne emisje akcji (SPO) – z prawem poboru i z wyłączeniem prawa poboru,
  • spółki wykazujące ponadprzeciętne tempo wzrostu, zarządzane przez zmotywowanych właścicieli prywatnych (m.in. spółki rodzinne),
  • spółki mogące stać się celami przejęć lub uczestnikami połączeń,
  • spółki których kursy przejściowo zniżkują wskutek podania niekorzystnych informacji, niemających wpływu na ich długoterminowe perspektywy (distressed securities),
  • spółki których nieefektywna wycena rynkowa wynika z braku zainteresowania dużych inwestorów.

 

SOBET S.A.

www.sobet.pl

 

Sobet S.A to działająca od wielu lat spółka specjalizująca się w usługach budowy infrastruktury podziemnej oraz pozostałych robót inżynieryjno-budowlanych. Firma współpracuje z największymi firmami obecnymi na rynku, wśród nich: Hydrobudowa Polska S.A., Pol Aqua S.A., Polimex-Mostostal S.A. Realizuje też znaczące inwestycje w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków. Spółka posiada ponad 180 wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz nowoczesny park maszynowy składający się z ponad 50 ciężkich maszyn budowlanych i innych wysoko specjalistycznych urządzeń. Spółka od sierpnia 2009 r. jest notowana na rynku NewConnect.

WYBRANE TRANSAKCJE