Zarząd Black Pearl S.A informuje, iż w dniu 24.12.2020 roku został poinformowany przez akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego o decyzji umorzenia 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji BPC znajdujących się w jego posiadaniu. Celem operacji j

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zarząd Black Pearl S.A informuje, iż w dniu 24.12.2020 roku został poinformowany przez akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego o decyzji umorzenia 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji BPC znajdujących się w jego posiadaniu. Celem operacji j BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

24-12-2020 09:14:00 | Bieżący | ESPI | 50/2020

oRB_ASO: Zarząd Black Pearl S.A informuje, iż w dniu 24.12.2020 roku został poinformowany przez
akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego o decyzji umorzenia 300.000 (słownie:
trzystu tysięcy) akcji BPC znajdujących się w jego posiadaniu. Celem operacji jest
zmniejszenie parytetu obecnego portfela większościowego względem akcjonariatu mniejszościowego,
którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect.
Wartość akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN (słownie: dziewiętnaście
milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

PAP
Data: 2020-12-24

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2020

Data sporządzenia: 2020-12-24
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zarząd Black Pearl S.A informuje, iż w dniu 24.12.2020 roku został poinformowany przez
akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego o decyzji umorzenia 300.000 _słownie:
trzystu tysięcy_ akcji BPC znajdujących się w jego posiadaniu. Celem operacji jest
zmniejszenie parytetu obecnego portfela większościowego względem akcjonariatu mniejszościowego,
którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect.
Wartość akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN _słownie: dziewiętnaście
milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A informuje, iż w dniu 24.12.2020 roku został poinformowany przez
akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego o decyzji umorzenia 300.000 _słownie:
trzystu tysięcy_ akcji BPC znajdujących się w jego posiadaniu.
Celem operacji jest zmniejszenie parytetu obecnego portfela większościowego względem
akcjonariatu mniejszościowego, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect.
Wartość akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN _słownie: dziewiętnaście
milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_.
Ze względu na:
1. Brak finansowych i technicznych możliwości wykonania Uchwały ZWZ nr 17 z dnia 27.06.2019
roku – w zakresie umorzenia akcji serii G, której celem była sanacja aktywów Spółki.
2. Rosnącą rynkową wycenę wartości portfela akcji podlegających umorzeniu w ilości
300.000 szt – wycenianych przy cenie 64.50 PLN za akcje – na dzień 23.12.2020r., na
kwotę łączną: 19.350.000 PLN _słownie: dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt
tysięcy złotych_.
3. Brak możliwości skupu akcji z rynku i wycofania ich z obiegu. Zarząd Emitenta
zwrócił się z prośbą do Głównego Akcjonariusza Pana Janusza Skopowskiego o rozważenie
zbycia 300.000 sztuk akcji znajdujących się w jego posiadaniu za walutę wirtualną
McAN.
Janusz Skopowski zgodził się na takie rozwiązanie pod warunkiem umorzenia zakupionych
akcji przez Black Pearl S.A. Zarząd zobowiązał się zatwierdzić powyższą transakcję
na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Wspólników, a Janusz Skopowski głosować za uchwałą
o umorzeniu.
Kwota transakcji opiewa na sumę: 1.000.000 McAN coin _słownie: jeden milion _
Uzasadnienie: Janusz Skopowski uważa, że wartość zarówno McAN coin jak i akcji BPC
jest niedoszacowana rynkowo, dlatego po uchwaleniu zgody na umorzenie akcji i wykonaniu
ich zakupu przez Black Pearl S.A w celu umorzenia, Janusz Skopowski przekaże otrzymaną
kwotę w walucie McAN na cele statutowe spółki Medican Ltd, której jest współwłaścicielem,
a Medican Ltd dokona spalenia tych McAN coin wykluczając je trwale z obrotu – usuwając
je z łańcucha krypto na którym są zarejestrowane. Zmniejszy to jednocześnie ilość
istniejących akcji BPC oraz jednostek waluty McAN coin. Transakcja wzajemna będzie
korzystna pod każdym względem dla obu Emitentów i pozostanie obojętna podatkowo.

Zdarzenie ma charakter incydentalny i stanowi gest w stronę akcjonariuszy Black Pearl
S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-24 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zarząd Black Pearl S.A informuje, iż w dniu 24.12.2020 roku został poinformowany przez
akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego o decyzji umorzenia 300.000 (słownie:
trzystu tysięcy) akcji BPC znajdujących się w jego posiadaniu. Celem operacji jest
zmniejszenie parytetu obecnego portfela większościowego względem akcjonariatu mniejszościowego,
którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect.
Wartość akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN (słownie: dziewiętnaście
milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2020-12-24
Rok biezacy 2020
Numer 50
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

1 odpowiedź na “Zarząd Black Pearl S.A informuje, iż w dniu 24.12.2020 roku został poinformowany przez akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego o decyzji umorzenia 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji BPC znajdujących się w jego posiadaniu. Celem operacji j”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *