Zarząd Black Pearl S.A. informuje o stanie transakcji zakupu TFI oraz Domu Maklerskiego.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zarząd Black Pearl S.A. informuje o stanie transakcji zakupu TFI oraz Domu Maklerskiego. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

20-08-2020 14:38:43 | Bieżący | ESPI | 31/2020

oRB_ASO: Zarząd Black Pearl S.A. informuje o stanie transakcji zakupu TFI oraz Domu Maklerskiego.

PAP
Data: 2020-08-20

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCYKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BLACK PEARL S.A.

Temat

Zarząd Black Pearl S.A. informuje o stanie transakcji zakupu TFI oraz Domu Maklerskiego.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Black Pearl S.A. informuje, że powziął informacje od Kancelarii Adwokackiej
obsługującej Etap Wstępny transakcji zakupu TFI oraz Domu Maklerskiego.
Właściciele podmiotu będącego celem zakupu nie podjęli decyzji o sprzedaży swoich
aktywów na rzecz Emitenta. Zdaniem Zarządu jest to spowodowane m.in zbyt wczesnym
upublicznieniem delikatnej materii negocjacji. Atmosfera otoczenia biznesowego przedsięwzięcia
jest podstawowym czynnikiem cenotwórczym i ma wpływ na wynik transakcji.
Zarząd Emitenta oświadcza, że nie brał pod uwagę przy decyzji zakupu TFI i Biura Maklerskiego
ścisłego – wąskiego grona potencjalnych podmiotów do kupna. Trwają negocjacje z innym
podmiotem o parametrach interesujących Zarząd Black Pearl S.A.
Nie podamy, do momentu zakończenia procesu ewentualnego przejęcia – żadnych informacji
w tym zakresie. Poufność jest niezbędna dla uzyskania pozytywnego efektu ekonomicznego
przedsięwzięcia.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na
rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-20 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zarząd Black Pearl S.A. informuje o stanie transakcji zakupu TFI oraz Domu Maklerskiego.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2020-08-20
Rok biezacy 2020
Numer 31
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *