Korekta wartości kryptowaluty MCAN w księgach rachunkowych.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta wartości kryptowaluty MCAN w księgach rachunkowych. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

06-10-2020 14:47:00 | Bieżący | ESPI | 37/2020

oRB_ASO: Korekta wartości kryptowaluty MCAN w księgach rachunkowych.

PAP
Data: 2020-10-06

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2020

Data sporządzenia: 2020-10-06
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Korekta wartości kryptowaluty MCAN w księgach rachunkowych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Po przeprowadzonych konsultacjach z biegłym rewidentem, mając na względzie zasadę
ostrożnej wyceny, Spółka postanowiła dokonać korekty rozliczenia transakcji nabycia
kryptowaluty MCAN, która została wykazana i opisana w Raporcie za II kwartał 2020
roku.

Spółka uznała argumenty, że w związku z brakiem aktywnego rynku dla notowań kryptowaluty
MCAN, należy zastosować zasadę ostrożnej wyceny.

Korekta polegać będzie na wystornowaniu do zera:
? Wartości waluty MCAN wykazanej w pozycji inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne
w aktywach bilansu, w kwocie 352 166 202,67 zł.
? Zobowiązania z tytułu nabycia kryptowaluty, w wysokości 195 112 947,90 zł.
? Zysku powstałego w wyniku rozliczenia zakupionej waluty MCAN, wykazanego w pozycji
– przychody finansowe rachunku zysków i strat, w wartości 157 203 304,77 zł. Na skutek,
niniejszych zapisów, zysk netto za okres I-II kwartał 2020 roku, wyniesie 83 346,12
zł.

Powyższa korekta zostanie wykazana w Raporcie za III kwartał 2020 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-06 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Korekta wartości kryptowaluty MCAN w księgach rachunkowych.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2020-10-06
Rok biezacy 2020
Numer 37
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *