Informacja o postępach negocjacji w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 jako kontynuacja działalności Emitenta przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Warunkowej nabycia 25% ENERGA PLUS SP. Z O.O.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o postępach negocjacji w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 jako kontynuacja działalności Emitenta przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Warunkowej nabycia 25% ENERGA PLUS SP. Z O.O. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

19-08-2020 12:09:50 | Bieżący | ESPI | 30/2020

oRB-W_ASO: Informacja o postępach negocjacji w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 jako kontynuacja
działalności Emitenta przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie
Umowy Warunkowej nabycia 25% ENERGA PLUS SP. Z O.O.

PAP
Data: 2020-08-19

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 1 załącznik

 • Umowa_sprzedazy_Energa_BPC.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 30 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-08-19
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Informacja o postępach negocjacji w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 jako kontynuacja
  działalności Emitenta przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie
  Umowy Warunkowej nabycia 25% ENERGA PLUS SP. Z O.O.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  W związku z komunikatem EBI nr 21/2020 z dn 07.07.2020 r. Zarząd Spółki pod firmą
  BLACK PEARL S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ zobowiązał się, że opublikuje informacje o
  docelowym stanie przedsięwzięcia, po zakończeniu analizy finansowej .
  Niniejszym przekazujemy do publicznej wiadomości stan rokowań przy realizacji założeń
  rozwoju Firmy opartej o użycie waluty cyfrowej MCAN- na dzień 19.08.2020 roku.
  Zawarto Umowę Warunkową nabycia 25% udziałów spółki ENERGA PLUS z siedzibą w Warszawie.
  Cena transakcji – nie niższa niż 10.000 MCAN coins, po kursie giełdowym z momentu
  zapłaty ceny za udziały.
  Umowa w załączniku za zgodą stron na jej publikacje.
  Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
  nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie
  nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia
  16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na
  rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
  Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Załączniki
  Plik Opis
  Umowa_sprzedazy_Energa_BPC.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-060 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Plac Wolnica 13 lok 10
  _ulica_ _numer_
  _22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-08-19 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Informacja o postępach negocjacji w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 jako kontynuacja
  działalności Emitenta przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie
  Umowy Warunkowej nabycia 25% ENERGA PLUS SP. Z O.O.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-08-19
  Rok biezacy 2020
  Numer 30
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *