Określenie wartości portfela Waluty Cyfrowej McAN – będącego własnością Emitenta przez systemową wycenę Giełdy Latoken. Osiągnięcie 14 pozycji na 205 w hierarchii walut notowanych na parkiecie Latoken w Estonii.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Określenie wartości portfela Waluty Cyfrowej McAN – będącego własnością Emitenta przez systemową wycenę Giełdy Latoken. Osiągnięcie 14 pozycji na 205 w hierarchii walut notowanych na parkiecie Latoken w Estonii. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

19-11-2020 16:14:45 | Bieżący | ESPI | 45/2020

oRB_ASO: Określenie wartości portfela Waluty Cyfrowej McAN – będącego własnością Emitenta przez
systemową wycenę Giełdy Latoken. Osiągnięcie 14 pozycji na 205 w hierarchii walut
notowanych na parkiecie Latoken w Estonii.

PAP
Data: 2020-11-19

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2020

Data sporządzenia: 2020-11-19
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Określenie wartości portfela Waluty Cyfrowej McAN – będącego własnością Emitenta przez
systemową wycenę Giełdy Latoken. Osiągnięcie 14 pozycji na 205 w hierarchii walut
notowanych na parkiecie Latoken w Estonii.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
W dniu 19.11.2020r. Giełda walut Latoken rozpoczęła podawanie kapitalizacji kryptowaluty
McAN.
Wartość kapitalizacji na dzień 19.11.2020r. wg. wyceny systemowej Giełdy Latoken wynosi
776.3mln USD.
Dzięki zakwalifikowaniu McAN coin do systemu automatycznej wyceny – waluta McAN stała
się 14 walutą na Giełdzie Latoken, pod względem kapitalizacji na 205 walut notowanych
na jej parkiecie.

Informacja – jest ważna i fundamentalna przy bilansowaniu aktywów posiadanych przez
Emitenta.
Na dzień 19.11.2020 Black Pearl S.A posiada 4.418.013.579 McAN coin.

Poniżej link do Giełdy Latoken:
https://latoken.com/exchange/MCAN_USDT

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-19 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Określenie wartości portfela Waluty Cyfrowej McAN – będącego własnością Emitenta przez
systemową wycenę Giełdy Latoken. Osiągnięcie 14 pozycji na 205 w hierarchii walut
notowanych na parkiecie Latoken w Estonii.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2020-11-19
Rok biezacy 2020
Numer 45
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju przez Licencjonobiorce – firmę Biomass Energy Project S.A. patentu stanowiącego własność Emitenta i rozpoczęcie Projektu: opracowania technologii produkcji innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych z two

Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju przez Licencjonobiorce – firmę Biomass Energy Project S.A. patentu stanowiącego własność Emitenta i rozpoczęcie Projektu: opracowania technologii produkcji innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych z two BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

18-11-2020 13:45:40 | Bieżący | ESPI | 44/2020

oRB_ASO: Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju przez Licencjonobiorce – firmę
Biomass Energy Project S.A. patentu stanowiącego własność Emitenta i rozpoczęcie Projektu:
opracowania technologii produkcji innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych z tworzywa
drzewnego opartego o patent nr PCT/PL2014/000046. Wartość dotacji : 4 817 621.25 zł
(cztery miliony osiemset siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 25/100).

PAP
Data: 2020-11-18

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2020

Data sporządzenia: 2020-11-18
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju przez Licencjonobiorce – firmę
Biomass Energy Project S.A. patentu stanowiącego własność Emitenta i rozpoczęcie Projektu:
opracowania technologii produkcji innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych z tworzywa
drzewnego opartego o patent nr PCT/PL2014/000046. Wartość dotacji : 4 817 621.25 zł
_cztery miliony osiemset siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 25/100_.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zawarcie Umowy jest kontynuacją współpracy pomiędzy BLACK PEARL S.A., a podmiotami:
POLDAN, BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. o której Emitent informował we wcześniejszych
raportach: -raport ESPI nr 32 z dnia 24.08.2020r. – raport ESPI nr 11 z dnia 25.08.2017
r. – raport ESPI nr 7 z dnia 26.05.2017 r. – raport ESPI nr 24 z dnia 13.12.2016 r.
– raport ESPI nr 23 z dnia 12.12.2016 r. – raport ESPI nr 18 z dnia 21.10.2016 r.
– raport ESPI nr 17 z dnia 19.10.2016 r.
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 18.11.2020 r. – otrzymał wiadomość od BIOMASS
ENERGY PROJECT S.A. o podpisaniu umowy i zgłoszeniu rozpoczęcia realizacji projektu
z dniem 1.12.2020 w ramach umowy o dofinansowanie w konkursie 1/1.1.1/2020. Szybka
ścieżka z NCBR. “Technologia wykorzystania drewna potrzebieżowego oraz opołów drzewnych
do produkcji materiału drewnopochodnego o wysokich parametrach technicznomechanicznych.”
Patent na urządzenie do wzdłużnego rozdrabniania drewna’ należy do firmy BLACK PEARL
S.A. PCT/PL2014/000046.

Budżet projektu: 8 029 368,75 zł.
Dofinansowanie: 4 817 621,25 zł.
Celem projektu jest przeprowadzenie badań prowadzących do opracowania urządzenia,
w którym żerdzie lub opoły drzewne przemieszczają się w sposób ciągły, rozłupując
się równocześnie w wielu płaszczyznach. Materiał roślinny ulega rozdrobnieniu na pasma
włókien tworzących “matę” o dowolnie małej grubości. Uzyskany materiał po wysuszeniu
i pokryciu spoiwem można zestawiać w odpowiednio uformowane stosy i sprasować w belkę
lub płytę o praktycznie nieograniczonych wymiarach.
W wyniku przeprowadzenia prac B+R opracowana zostanie technologia produkcji płyt i
belek konstrukcyjnych o wysokich parametrach technicznych. Skonstruowana zostanie
prototypowa linia produkcyjna w skali półtechnicznej. Powstałe w ten sposób płyty
i belki konstrukcyjne będą stanowiły innowację produktową na skalę światową o parametrach
techniczno-mechanicznych zdecydowanie przewyższających parametry dostępnych obecnie
na rynku materiałów.
Prognozy na najbliższe dziesięciolecia przewidują istotne zmiany w ilościowym i jakościowym
charakterze bazy surowcowej, w związku z czym należy się spodziewać nadmiaru drewna
małowymiarowego przy znacznym deficycie sortymentów wielkowymiarowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-18 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju przez Licencjonobiorce – firmę
Biomass Energy Project S.A. patentu stanowiącego własność Emitenta i rozpoczęcie Projektu:
opracowania technologii produkcji innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych z tworzywa
drzewnego opartego o patent nr PCT/PL2014/000046. Wartość dotacji : 4 817 621.25 zł
(cztery miliony osiemset siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 25/100).
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2020-11-18
Rok biezacy 2020
Numer 44
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za III kwartał 2020 roku. BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

13-11-2020 16:22:00 | Kwartalny | EBI | 22/2020

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”, “Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dominik Poszywała – Prezes Zarządu

  • Dominik Poszywała – Prezes Zarządu

Załączniki:

BLACK_PEARL_S.A_raport kwartalny_III 2020.pdf

RZS Carbonheat 092020.pdf

RZIS REECO NIERUCHOMOŚCI.pdf

RZS Eco Milan 30.09.2020.pdf

RZS Energa Plus sp z o.o..pdf

RZS Red Pharma Laboratories Polska S.A..pdf

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

06-11-2020 14:56:18 | Bieżący | EBI | 21/2020

Zarząd spółki BLACK PEARL S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza podjęła w dniu 06.11.2020r roku uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Arkadiusza Trelę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Treść uchwały w załączeniu
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Dominik Poszywała – Prezes Zarządu

Załączniki:

Skan_20201106.pdf

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

06-11-2020 14:56:11 | Bieżący | EBI | 20/2020

Zarząd spółki BLACK PEARL S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza podjęła w dniu 06.11.2020r roku uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Arkadiusza Trelę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Treść uchwały w załączeniu
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Dominik Poszywała – Prezes Zarządu