Uchwała Zarządu Spółki Black Pearl S.A. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w celu określenia wartości portfela posiadanej przez Emitenta waluty cyfrowej McAN.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwała Zarządu Spółki Black Pearl S.A. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w celu określenia wartości portfela posiadanej przez Emitenta waluty cyfrowej McAN. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

23-10-2020 19:24:41 | Bieżący | ESPI | 43/2020

oRB-W_ASO: Uchwała Zarządu Spółki Black Pearl S.A. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w
celu określenia wartości portfela posiadanej przez Emitenta waluty cyfrowej McAN.

PAP
Data: 2020-10-23

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 1 załącznik

 • Uchwala_Black_Pearl_S.A..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 43 / 2020

  Data sporządzenia:

  Skrócona nazwa emitenta

  BLACK PEARL S.A.

  Temat

  Uchwała Zarządu Spółki Black Pearl S.A. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w
  celu określenia wartości portfela posiadanej przez Emitenta waluty cyfrowej McAN.

  Podstawa prawna

  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:

  Zarząd Emitenta powziął Uchwałę w sprawie zmian do polityki rachunkowości Spółki.
  Ze względu na brak przepisów krajowych i Unijnych dotyczących prezentacji walut wirtualnych
  Emitent określił wartość portfela waluty cyfrowej McAN posiadanej przez Black Pearl
  S.A.
  Stosując metodę ostrożnej wyceny aktywów niepłynnych, uwzględnia się ich wartość po
  cenie nabycia. Obecna wycena giełdowa kryptowaluty McAN jest wielokrotnie wyższa.
  Uchwała aktualizacyjna polityki rachunkowości wprowadza logiczny i przejrzysty obraz
  finansów Spółki.
  Obecna ilość posiadanych przez Emitenta McAN coinów po zaistnieniu zdarzeń gospodarczych
  wynosi: 4.418.013.579 sztuk-na dzień 23.10.2020r. – z uwagi na powyższe podjęcie uchwały
  jest uzasadnione.

  W załączeniu Uchwała Zarządu Emitenta.

  Załączniki

  Plik Opis

  Uchwala_Black_Pearl_S.A..pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-060 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Plac Wolnica 13 lok 10
  _ulica_ _numer_
  _22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

  2020-10-23 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Uchwała Zarządu Spółki Black Pearl S.A. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w
  celu określenia wartości portfela posiadanej przez Emitenta waluty cyfrowej McAN.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-10-23
  Rok biezacy 2020
  Numer 43
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Publikacja dokumentu zawierającego analizę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Publikacja dokumentu zawierającego analizę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  22-10-2020 12:51:26 | Bieżący | ESPI | 42/2020

  oRB-W_ASO: Publikacja dokumentu zawierającego analizę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej
  oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta

  PAP
  Data: 2020-10-22

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 1 załącznik

 • BPSA_raport.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 42 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-10-22
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Publikacja dokumentu zawierającego analizę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej
  oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  Zarząd spółki Black Pearl S.A. _dalej: “Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości
  raport z analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego
  prowadzenia działalności przez Emitenta, sporządzony przez Autoryzowanego Doradcę.

  Treść publikowanego dokumentu nie była przedmiotem badania przez Giełdę Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. pod względem jej zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

  Załączniki
  Plik Opis
  BPSA_raport.pdf Raport BP SA

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-10-22 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Publikacja dokumentu zawierającego analizę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej
  oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-10-22
  Rok biezacy 2020
  Numer 42
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Przyjęcie przez Zarząd Emitenta rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej.

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Przyjęcie przez Zarząd Emitenta rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej. BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

  19-10-2020 10:14:18 | Bieżący | EBI | 18/2020

  Dnia 19.10.2020 roku zarząd Black Pearl S.A. przyjął rezygnację Pana Adama Szymańskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 16.10.2020 r.

  “Informuję, iż z dniem dzisiejszym tj. 16 października 2020 roku, składam rezygnację z pełnienia przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce Black Pearl SA. Podstawą rezygnacji jest moje przejście do pracy w agendzie rządowej OŹE, co uniemożliwia mi dalsze sprawowanie funkcji w organie nadzorczym spółki. Jednocześnie wnioskuję o zwołanie Rady Nadzorczej celem dokonania zmian w jej składzie na podstawie art.389 par.1/ kodeksu spółek handlowych.
  Z poważaniem Adam Szymański “

  Zarząd Emitenta informuje, że w myśl Art. 385. § 1. KSH Rada Nadzorcza aktualnie posiada wymaganą ilość pięciu członków.

  • Dominik Poszywała – Prezes Zarządu

  Załączniki:

  Adam Szymański – rezygnacja z czł. RN Black Pearl SA.pdf

  Transakcja sprzedaży 397.047 McAN coin za kwotę 313.000 PLN wygenerowała zysk 290.050,61 PLN przed opodatkowaniem. Zarząd uznając stanowisko biegłego -uzyskany przychód ze sprzedaży w dniu 13.10.2020 roku, w całości zalicza do działalności operacyjnej.

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Uchwała Zarządu Spółki Black Pearl S.A. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w celu określenia wartości portfela posiadanej przez Emitenta waluty cyfrowej McAN. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  23-10-2020 19:24:41 | Bieżący | ESPI | 43/2020

  oRB-W_ASO: Uchwała Zarządu Spółki Black Pearl S.A. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w
  celu określenia wartości portfela posiadanej przez Emitenta waluty cyfrowej McAN.

  PAP
  Data: 2020-10-23

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 1 załącznik

 • Uchwala_Black_Pearl_S.A..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 43 / 2020

  Data sporządzenia:

  Skrócona nazwa emitenta

  BLACK PEARL S.A.

  Temat

  Uchwała Zarządu Spółki Black Pearl S.A. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w
  celu określenia wartości portfela posiadanej przez Emitenta waluty cyfrowej McAN.

  Podstawa prawna

  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:

  Zarząd Emitenta powziął Uchwałę w sprawie zmian do polityki rachunkowości Spółki.
  Ze względu na brak przepisów krajowych i Unijnych dotyczących prezentacji walut wirtualnych
  Emitent określił wartość portfela waluty cyfrowej McAN posiadanej przez Black Pearl
  S.A.
  Stosując metodę ostrożnej wyceny aktywów niepłynnych, uwzględnia się ich wartość po
  cenie nabycia. Obecna wycena giełdowa kryptowaluty McAN jest wielokrotnie wyższa.
  Uchwała aktualizacyjna polityki rachunkowości wprowadza logiczny i przejrzysty obraz
  finansów Spółki.
  Obecna ilość posiadanych przez Emitenta McAN coinów po zaistnieniu zdarzeń gospodarczych
  wynosi: 4.418.013.579 sztuk-na dzień 23.10.2020r. – z uwagi na powyższe podjęcie uchwały
  jest uzasadnione.

  W załączeniu Uchwała Zarządu Emitenta.

  Załączniki

  Plik Opis

  Uchwala_Black_Pearl_S.A..pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-060 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Plac Wolnica 13 lok 10
  _ulica_ _numer_
  _22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

  2020-10-23 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Uchwała Zarządu Spółki Black Pearl S.A. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w
  celu określenia wartości portfela posiadanej przez Emitenta waluty cyfrowej McAN.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-10-23
  Rok biezacy 2020
  Numer 43
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Zmiana terminu publikacji dokumentu zawierającego analizę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę.

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Zmiana terminu publikacji dokumentu zawierającego analizę sytuacji
  gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia
  działalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  07-10-2020 17:05:10 | Bieżący | ESPI | 40/2020

  oRB_ASO: Zmiana terminu publikacji dokumentu zawierającego analizę sytuacji
  gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia
  działalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę.

  PAP
  Data: 2020-10-07

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 40 / 2020

  Data sporządzenia: 2020-10-07
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Zmiana terminu publikacji dokumentu zawierającego analizę sytuacji
  gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia
  działalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 33/2020 z dnia 28.08.2020r. Zarząd
  Black Pearl S.A. informuje, że po konsultacji z Autoryzowanym Doradcą
  zmienia termin publikacji analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i
  finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności zgodnie z
  uchwałą giełdy 644/2020 do dnia 22.10.2020 r.

  Wydłużenie terminu umożliwi dokładne dopracowanie szczegółów dokumentu
  wymaganego uchwałą.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-10-07 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu g3rnkvrut1
  Nazwa raportu RB_ASO
  Symbol raportu RB_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Zmiana terminu publikacji dokumentu zawierającego analizę sytuacji
  gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia
  działalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-10-07
  Rok biezacy 2020
  Numer 40
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Zmiana terminu publikacji dokumentu zawierającego analizę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę.

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Zmiana terminu publikacji dokumentu zawierającego analizę sytuacji
  gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia
  działalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  07-10-2020 17:05:10 | Bieżący | ESPI | 40/2020

  oRB_ASO: Zmiana terminu publikacji dokumentu zawierającego analizę sytuacji
  gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia
  działalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę.

  PAP
  Data: 2020-10-07

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 40 / 2020

  Data sporządzenia: 2020-10-07
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Zmiana terminu publikacji dokumentu zawierającego analizę sytuacji
  gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia
  działalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 33/2020 z dnia 28.08.2020r. Zarząd
  Black Pearl S.A. informuje, że po konsultacji z Autoryzowanym Doradcą
  zmienia termin publikacji analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i
  finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności zgodnie z
  uchwałą giełdy 644/2020 do dnia 22.10.2020 r.

  Wydłużenie terminu umożliwi dokładne dopracowanie szczegółów dokumentu
  wymaganego uchwałą.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-10-07 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu g3rnkvrut1
  Nazwa raportu RB_ASO
  Symbol raportu RB_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Zmiana terminu publikacji dokumentu zawierającego analizę sytuacji
  gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia
  działalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-10-07
  Rok biezacy 2020
  Numer 40
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Zmiana stanu posiadania.

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Zmiana stanu posiadania. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  07-10-2020 15:53:26 | Bieżący | ESPI | 39/2020

  oRB-W_ASO: Zmiana stanu posiadania.

  PAP
  Data: 2020-10-07

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 1 załącznik

 • zawiadomienie_Jacek_Jakubowski.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 39 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-10-07
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Zmiana stanu posiadania.
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki
  zarządcze.
  Treść raportu:
  Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”ustawa
  o ofercie”_ Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu
  w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
  od Pana Jacka Jakubowskiego Prokurenta Emitenta.Treść zawiadomienia, o którym mowa
  powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  zawiadomienie_Jacek_Jakubowski.pdf Zawiadomienie

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-10-07 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Zmiana stanu posiadania.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-10-07
  Rok biezacy 2020
  Numer 39
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Przystąpienie do negocjacji Umowy Inwestycyjnej Pomiędzy Black Pearl S.A. a Medicancoin Greece Ltd. na objęcie 25% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym greckiego podmiotu gospodarczego posiadającego Licencje na produkcje Medycznej Marihuany. Opłace

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Przystąpienie do negocjacji Umowy Inwestycyjnej Pomiędzy Black Pearl S.A. a
  Medicancoin Greece Ltd. na objęcie 25% udziałów w podwyższonym kapitale
  zakładowym greckiego podmiotu gospodarczego posiadającego Licencje na
  produkcje Medycznej Marihuany. Opłace BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  07-10-2020 11:10:06 | Bieżący | ESPI | 38/2020

  oRB-W_ASO: Przystąpienie do negocjacji Umowy Inwestycyjnej Pomiędzy Black Pearl S.A. a
  Medicancoin Greece Ltd. na objęcie 25% udziałów w podwyższonym kapitale
  zakładowym greckiego podmiotu gospodarczego posiadającego Licencje na
  produkcje Medycznej Marihuany. Opłacenie przez Emitenta 0,5 miliona EURO na
  podwyższenie kapitału.

  PAP
  Data: 2020-10-07

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 2 załączniki

 • MEDICANCOIN_-_FEK.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • MEDICANCOIN-FEK-Tlumaczenie.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 38 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-10-07
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Przystąpienie do negocjacji Umowy Inwestycyjnej Pomiędzy Black Pearl S.A. a
  Medicancoin Greece Ltd. na objęcie 25% udziałów w podwyższonym kapitale
  zakładowym greckiego podmiotu gospodarczego posiadającego Licencje na
  produkcje Medycznej Marihuany. Opłacenie przez Emitenta 0,5 miliona EURO na
  podwyższenie kapitału.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  Black Pearl S.A. zaakceptowała ofertę współpracy z Firmą Medicancoin Greece
  Ltd. w zakresie budowy Fabryki Wyrobów Farmaceutycznych oraz komponentów do
  leków na bazie Medycznej Marihuany z zawartością kannabinoidów produkcji i
  dystrybucji wyrobów z zawartością CBD, CBG oraz THC które będą produkowane
  zgodnie z licencją udzieloną przez Władze Grecji – Spółce Medicancoin
  Greece. Emitent wpłacił zaliczkę na podwyższenie kapitału Spółki Medicancoin
  Greece Ltd. w wysokości 0,5 miliona EURO.

  Wpłacone środki finansowe w wysokości 0,5 miliona EURO pochodzą ze sprzedaży
  mieszkań należących do Spółki zależnej w 95% od Emitenta – Eco Milan sp. z
  o.o. z siedzibą w Warszawie i zostały pożyczone na podstawie umowy pożyczki
  z dnia 21.09.2020 r.

  Spółka Medicancoin Greece nabyła teren o powierzchni ok. 2 ha zlokalizowany
  w okolicach Koryntu z przeznaczeniem na budowę Fabryki zgodnie z wydaną
  licencją na produkcje, której treść załączono wraz z tłumaczeniem na język
  polski do niniejszego komunikatu. Nabycie terenu nastąpiło z wykorzystaniem
  środków finansowych przelanych przez Emitenta na konto bankowe przedmiotowej
  Firmy.

  W celu rozwiania wątpliwości i usunięcia niedomówień pragniemy nadmienić, iż
  Janusz Skopowski posiada 80.08% akcji Black Pearl S.A oraz 89% udziałów
  Spółki Medicancoin Greece Ltd. a rezygnacja Janusza Skopowskiego z funkcji
  członka Rady Nadzorczej Emitenta była spowodowana zamiarem uniknięcia
  konfliktu interesów i kompetencji – w obu w/w Spółkach.

  Inwestycja kapitałowa Black Pearl S.A. w rynek Medycznej Marihuany jest
  kontynuacją strategii blockchainowej z wykorzystaniem waluty cyfrowej MCAN
  coin.

  Załączniki
  Plik Opis
  MEDICANCOIN_-_FEK.pdf
  MEDICANCOIN-FEK-Tlumaczenie.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-10-07 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Przystąpienie do negocjacji Umowy Inwestycyjnej Pomiędzy Black Pearl S.A. a
  Medicancoin Greece Ltd. na objęcie 25% udziałów w podwyższonym kapitale
  zakładowym greckiego podmiotu gospodarczego posiadającego Licencje na
  produkcje Medycznej Marihuany. Opłacenie przez Emitenta 0,5 miliona EURO na
  podwyższenie kapitału.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-10-07
  Rok biezacy 2020
  Numer 38
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Korekta wartości kryptowaluty MCAN w księgach rachunkowych.

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Korekta wartości kryptowaluty MCAN w księgach rachunkowych. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  06-10-2020 14:47:00 | Bieżący | ESPI | 37/2020

  oRB_ASO: Korekta wartości kryptowaluty MCAN w księgach rachunkowych.

  PAP
  Data: 2020-10-06

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 37 / 2020

  Data sporządzenia: 2020-10-06
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Korekta wartości kryptowaluty MCAN w księgach rachunkowych.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  Po przeprowadzonych konsultacjach z biegłym rewidentem, mając na względzie zasadę
  ostrożnej wyceny, Spółka postanowiła dokonać korekty rozliczenia transakcji nabycia
  kryptowaluty MCAN, która została wykazana i opisana w Raporcie za II kwartał 2020
  roku.

  Spółka uznała argumenty, że w związku z brakiem aktywnego rynku dla notowań kryptowaluty
  MCAN, należy zastosować zasadę ostrożnej wyceny.

  Korekta polegać będzie na wystornowaniu do zera:
  ? Wartości waluty MCAN wykazanej w pozycji inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne
  w aktywach bilansu, w kwocie 352 166 202,67 zł.
  ? Zobowiązania z tytułu nabycia kryptowaluty, w wysokości 195 112 947,90 zł.
  ? Zysku powstałego w wyniku rozliczenia zakupionej waluty MCAN, wykazanego w pozycji
  – przychody finansowe rachunku zysków i strat, w wartości 157 203 304,77 zł. Na skutek,
  niniejszych zapisów, zysk netto za okres I-II kwartał 2020 roku, wyniesie 83 346,12
  zł.

  Powyższa korekta zostanie wykazana w Raporcie za III kwartał 2020 roku.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-10-06 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu g3rnkvrut1
  Nazwa raportu RB_ASO
  Symbol raportu RB_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Korekta wartości kryptowaluty MCAN w księgach rachunkowych.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-10-06
  Rok biezacy 2020
  Numer 37
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.