Przyjęcie przez Zarząd Emitenta rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Przyjęcie przez Zarząd Emitenta rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej. BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

30-09-2020 13:47:03 | Bieżący | EBI | 15/2020

Dnia 30 września 2020 roku zarząd Black Pearl S.A. przyjął rezygnację pana Janusza Okrutnego z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 29 września 2020 roku.

Zarząd Black Pearl S.A. otrzymał wiadomość email następującej treści:
“Z dniem dzisiejszym tj.29.09.20r składam rezygnację z pełnienia przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej spółki BPC. Podstawą rezygnacji jest mój stan zdrowia ,co uniemożliwia mi dalsze sprawowanie funkcji w organie nadzorczym spółki. Jednocześnie wnioskuje o zwołanie Rady Nadzorczej celem dokonania zmian w jej składzie na podstawie art.389 par.1 / kodeksu spółek handlowych. Chciałbym podziękować za dotychczasową współpracę. Pozdrawiam Janusz Okrutny.”

 • Dominik Poszywała – Prezes Zarządu

Przyjęcie przez Zarząd Emitenta rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Przyjęcie przez Zarząd Emitenta rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej. BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

25-09-2020 16:44:43 | Bieżący | EBI | 14/2020

Dnia 24 września 2020 roku Zarząd Black Pearl S.A. przyjął rezygnację pana Janusza Skopowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 24 września 2020 roku. Jednocześnie z tą datą Janusz Skopowski przestał pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

 • Dominik Poszywała – Prezes Zarządu

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

25-09-2020 15:58:51 | Bieżący | EBI | 13/2020

Zarząd BLACK PEARL S.A. informuje, że w związku z uchwałą Nr 644/2020
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 sierpnia
2020 r. dnia 25 września 2020 roku została podpisana umowa o świadczenie
usług Autoryzowanego Doradcy ze Spółką Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. z
siedzibą w Szczecinie na dokonanie analizy sytuacji finansowej i
gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także
sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię
co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności
operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości.
Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 10a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 • Dominik Poszywała – Prezes Zarządu

BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępach w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 i 30/2020 jako kontynuacja akwizycji przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Ostatecznej nabycia 37,5% udziałów w ENERGA PLUS SP. Z O.O.

Raporty Spółek ESPI/EBI

BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępach w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 i 30/2020 jako kontynuacja akwizycji przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Ostatecznej nabycia 37,5% udziałów w ENERGA PLUS SP. Z O.O. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

23-09-2020 15:49:30 | Bieżący | ESPI | 36/2020

oRB-W_ASO: BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępach w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 i 30/2020
jako kontynuacja akwizycji przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin.
Zawarcie Umowy Ostatecznej nabycia 37,5% udziałów w ENERGA PLUS SP. Z O.O.

PAP
Data: 2020-09-23

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 2 załączniki

 • umowa_sprzedazy_1.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • umowa_sprzedazy_2.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 36 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-09-23
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępach w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 i 30/2020
  jako kontynuacja akwizycji przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin.
  Zawarcie Umowy Ostatecznej nabycia 37,5% udziałów w ENERGA PLUS SP. Z O.O.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  W związku z komunikatami: ESPI nr 21/2020 z dnia 07.07.2020 r oraz ESPI nr 30/2020
  z dnia 19.08.2020 r. Zarząd Spółki pod firmą BLACK PEARL S.A. _”Spółka”, “Emitent”_
  zobowiązał się, że opublikuje informacje o docelowym stanie przedsięwzięcia.

  Niniejszym przekazujemy do publicznej wiadomości ostateczny stan realizacji rozwoju
  Firmy – opartego o możliwości nabywcze waluty cyfrowej MCAN – na dzień 23.09.2020
  roku.

  BPC zawarła Umowę nabycia 37,5% udziałów spółki ENERGA PLUS z siedzibą w Warszawie.
  Wartość łączna transakcji – wyniosła 200.000 MCAN coins – za 25% udziałów oraz 250.000zł
  za kolejne 12,5% udziałów Przedsiębiorstwa.
  Black Pearl S.A w ten sposób wszedł w posiadanie 37.5% udziałów firmy Energa Plus
  sp. z o.o.
  Zrealizowano w ten sposób 150% wcześniejszych prognoz zapowiadanej akwizycji.
  Umowa w załączniku za zgodą stron na jej publikacje.

  Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
  nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie
  nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia
  16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na
  rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
  Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Załączniki
  Plik Opis
  umowa_sprzedazy_1.pdf Umowa sprzedaży udziałów
  umowa_sprzedazy_2.pdf Umowa sprzedaży udziałów

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-09-23 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępach w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 i 30/2020
  jako kontynuacja akwizycji przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin.
  Zawarcie Umowy Ostatecznej nabycia 37,5% udziałów w ENERGA PLUS SP. Z O.O.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-09-23
  Rok biezacy 2020
  Numer 36
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępach w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 i 30/2020 jako kontynuacja akwizycji przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Ostatecznej nabycia 37,5% udziałów w ENERGA PLUS SP. Z O.O.

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępach w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 i 30/2020 jako kontynuacja akwizycji przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Ostatecznej nabycia 37,5% udziałów w ENERGA PLUS SP. Z O.O. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  23-09-2020 15:49:30 | Bieżący | ESPI | 36/2020

  oRB-W_ASO: BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępach w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 i 30/2020
  jako kontynuacja akwizycji przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin.
  Zawarcie Umowy Ostatecznej nabycia 37,5% udziałów w ENERGA PLUS SP. Z O.O.

  PAP
  Data: 2020-09-23

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 2 załączniki

 • umowa_sprzedazy_1.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • umowa_sprzedazy_2.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 36 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-09-23
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępach w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 i 30/2020
  jako kontynuacja akwizycji przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin.
  Zawarcie Umowy Ostatecznej nabycia 37,5% udziałów w ENERGA PLUS SP. Z O.O.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  W związku z komunikatami: ESPI nr 21/2020 z dnia 07.07.2020 r oraz ESPI nr 30/2020
  z dnia 19.08.2020 r. Zarząd Spółki pod firmą BLACK PEARL S.A. _”Spółka”, “Emitent”_
  zobowiązał się, że opublikuje informacje o docelowym stanie przedsięwzięcia.

  Niniejszym przekazujemy do publicznej wiadomości ostateczny stan realizacji rozwoju
  Firmy – opartego o możliwości nabywcze waluty cyfrowej MCAN – na dzień 23.09.2020
  roku.

  BPC zawarła Umowę nabycia 37,5% udziałów spółki ENERGA PLUS z siedzibą w Warszawie.
  Wartość łączna transakcji – wyniosła 200.000 MCAN coins – za 25% udziałów oraz 250.000zł
  za kolejne 12,5% udziałów Przedsiębiorstwa.
  Black Pearl S.A w ten sposób wszedł w posiadanie 37.5% udziałów firmy Energa Plus
  sp. z o.o.
  Zrealizowano w ten sposób 150% wcześniejszych prognoz zapowiadanej akwizycji.
  Umowa w załączniku za zgodą stron na jej publikacje.

  Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
  nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie
  nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia
  16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na
  rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
  Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Załączniki
  Plik Opis
  umowa_sprzedazy_1.pdf Umowa sprzedaży udziałów
  umowa_sprzedazy_2.pdf Umowa sprzedaży udziałów

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-09-23 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępach w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 i 30/2020
  jako kontynuacja akwizycji przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin.
  Zawarcie Umowy Ostatecznej nabycia 37,5% udziałów w ENERGA PLUS SP. Z O.O.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-09-23
  Rok biezacy 2020
  Numer 36
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.3 rozporządzenia MAR – informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.3 rozporządzenia MAR – informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  17-09-2020 16:48:00 | Bieżący | ESPI | 35/2020

  oRB-W_ASO: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.3 rozporządzenia MAR – informacje o transakcjach
  wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

  PAP
  Data: 2020-09-17

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 2 załączniki

 • Zawiadomienie.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zawiadomienie_DP.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 35 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-09-17
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.3 rozporządzenia MAR – informacje o transakcjach
  wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki
  zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd Black Pearl S.A. SPÓŁKA EMITENT informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał
  powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR od pana Dominika Poszywała,
  pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

  Treść powiadomieniu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Załączniki
  Plik Opis
  Zawiadomienie.pdf Zawiadomienie o nabyciu akcji
  Zawiadomienie_DP.pdf Zawiadomienie Prezesa zarządu o nabyciu akcji

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  _pełna nazwa emitenta_

  BLACK PEARL S.A.

  Usługi inne _uin_

  _skrócona nazwa emitenta_

  _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

  31-060

  Kraków

  _kod pocztowy_

  _miejscowość_

  Plac Wolnica

  13 lok 10

  _ulica_

  _numer_

  _22_ 619 98 77

  _22_ 619 98 77

  _telefon_

  _fax_

  inwestorzy@blackpearlcapital.pl

  www.blackpearlcapital.pl

  _e-mail_

  _www_

  701-021-10-09

  142121110

  _NIP_

  _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-09-17 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.3 rozporządzenia MAR – informacje o transakcjach
  wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-09-17
  Rok biezacy 2020
  Numer 35
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Zmiana stanu posiadania

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Zarząd BLACK PEARL S.A podjął decyzje zlecenia Autoryzowanemu Doradcy oraz Biegłemu Rewidentowi analizy o której mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO i
  przedstawieniu do publicznej wiadomości wyników badań zawierających informacje dotyczące obrotu BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  28-08-2020 14:29:33 | Bieżący | ESPI | 33/2020

  oRB_ASO: Zarząd BLACK PEARL S.A podjął decyzje zlecenia Autoryzowanemu Doradcy oraz Biegłemu
  Rewidentowi analizy o której mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO i
  przedstawieniu do publicznej wiadomości wyników badań zawierających informacje dotyczące
  obrotu kryptowalutą McAN, która wywiera zasadniczy wpływ na – istotną zmianę sytuacji
  finansowej Emitenta, w bardzo krótkim okresie czasu. Data publikacji Opinii zostaje
  ustalona na 07.10.2020r.

  PAP
  Data: 2020-08-28

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 33 / 2020

  Data sporządzenia: 2020-08-28
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Zarząd BLACK PEARL S.A podjął decyzje zlecenia Autoryzowanemu Doradcy oraz Biegłemu
  Rewidentowi analizy o której mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO i
  przedstawieniu do publicznej wiadomości wyników badań zawierających informacje dotyczące
  obrotu kryptowalutą McAN, która wywiera zasadniczy wpływ na – istotną zmianę sytuacji
  finansowej Emitenta, w bardzo krótkim okresie czasu. Data publikacji Opinii zostaje
  ustalona na 07.10.2020r.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  Dane opublikowane w raporcie kwartalnym za II kwartał roku 2020 nie podlegały badaniu
  biegłego rewidenta, a ich weryfikacja przez biegłego rewidenta miała nastąpić dopiero
  w związku z badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. Z uwagi na dbałość
  o transparentność danych oraz Uchwałę GPW Nr 644/2020 – Zarząd Black Pearl S.A postanowił:

  1_Zlecić podmiotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych Doradców, spełniającemu wymogi,
  o których mowa w § 15b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dokonanie
  analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej spółki BLACK PEARL S.A. oraz
  jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki
  dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez tę
  spółkę działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości;

  2_ przekazania do publicznej wiadomości dokumentu, o którym mowa w pkt 1_, nie później
  niż dnia 07.10.2020 roku, w formie raportu bieżącego, w trybie i na warunkach określonych
  w § 4 ust. 5 lit. b_ i § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
  Obrotu.
  Realizacja powyższych obowiązków, stosownie do przepisów Rozporządzenia 596/2014 oraz
  § 17 ust. 3 Regulaminu ASO powinna umożliwiać inwestorom pełną, prawidłową i terminową
  ocenę danych informacji, odzwierciedlać specyfikę opisywanej sytuacji w sposób prawdziwy,
  rzetelny i kompletny oraz umożliwiać inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji
  na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub na cenę lub wartość notowanych
  papierów .
  Spółka w ostatnich latach na poziomie jednostki nie osiągała przychodów ze sprzedaży,
  ani przychodów finansowych;

  3_ w II kwartale roku 2020 nastąpiła znacząca zmiana w strukturze akcjonariatu Spółki,
  a następnie zmiana osób zasiadających w organach zarządzających oraz nadzorczych Emitenta;

  4_ od zajścia ww. zmian Spółka publikuje liczne raporty dotyczące prowadzonej działalności
  oraz dokonywanych transakcji, których treść, w ocenie Zarządu Giełdy, formułowana
  jest w sposób nieprecyzyjny, mogący wprowadzać w błąd uczestników obrotu;

  5_ z raportu kwartalnego za II kwartał roku 2020 wynika, że nastąpiła skokowa zmiana
  sytuacji finansowej Emitenta w stosunku do sytuacji finansowej Emitenta wykazanej
  w raporcie za rok obrotowy 2019 oraz w raporcie kwartalnym za I kwartał roku 2020.
  Równocześnie, jak wskazano w pkt 3_ powyżej, w dniu 14 sierpnia 2020 r. Spółka opublikowała
  raport kwartalny za II kwartał roku 2020, za który to okres sprawozdawczy wyniki finansowe
  Emitenta znacząco odbiegały od dotychczasowych wyników prezentowanych przez Spółkę.
  W tym kontekście w raporcie tym, w ocenie Zarządu Giełdy, brakuje wskazania kompletnych
  informacji odnośnie do przyczyn leżących u podstaw istotnej zmiany sytuacji finansowej
  Emitenta. Emitent jedynie w sposób ogólny odniósł się do przedstawionych danych finansowych,
  które w znaczący sposób odbiegają od danych finansowych prezentowanych w poprzednich
  okresach sprawozdawczych, wskazując że:
  “Zysk netto został wypracowany z działalności finansowej związanej ściśle z rynkiem
  walut cyfrowych”.
  Zarząd BLACK PEARL S.A korzystając z zaleceń i wskazań GPW – na obecnym Etapie rozwoju
  może przedstawić i poddać analizie konkretne działania Firmy . Emitent przedstawi
  klarowny i czytelny plan działania oraz zweryfikuje – w sposób czytelny dla akcjonariuszy
  – osiągnięte efekty finansowe.
  Dodatkowo należy mieć na uwadze, że w przedmiotowym raporcie za II Kwartał – brak
  jest informacji istotnych dla wyceny przez Emitenta danej kryptowaluty, w szczególności
  informacji o sposobie klasyfikacji tej kryptowaluty, zasadach jej ujęcia w księgach
  rachunkowych, w tym metodach i sposobie wyceny przychodów i rozchodów z obrotu tą
  kryptowalutą. Tymczasem obrót tą kryptowalutą zdaje się mieć zasadniczy wpływ na –
  przedstawioną w przedmiotowym raporcie – istotną zmianę sytuacji finansowej Emitenta,
  która to zmiana dokonała się w bardzo krótkim okresie czasu.

  Mając na uwadze stanowisko GPW uznające , że w odniesieniu do Spółki zachodzą przesłanki,
  o których mowa w § 15b ust. 1 lit. e_ Regulaminu ASO tj. zachodzi istotna niepewność
  co do stanu faktycznego, jak i wątpliwości odnośnie do aktualnej sytuacji gospodarczej,
  majątkowej lub finansowej Emitenta, co w ocenie Giełdy uzasadnia żądanie zlecenia
  prze Emitenta sporządzenia przez Autoryzowanego Doradcę analizy i dokumentu, o których
  mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO – Zarząd BLACK PEARL S.A oświadcza ,
  że nie podziela tego stanowiska .
  Mając jednak na uwadze: Uchwałę Nr 644/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia
  analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia
  działalności przez spółkę BLACK PEARL S.A.- Zarząd uznaje zaistniałą sytuacje jako
  okazję do rozwiania wszelkich wątpliwości, dostarczenia szerokiego spektrum czytelnych
  i jasnych oraz wiarygodnych informacji określających wartość aktywów Spółki – umożliwiając
  Inwestorom – jednoznaczną wycenę wartości akcji Emitenta – odniesioną do poziomu cenowego
  w czasie.

  Podstawa Prawna :
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia
  16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na
  rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
  Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-060 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Plac Wolnica 13 lok 10
  _ulica_ _numer_
  _22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-08-28 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu g3rnkvrut1
  Nazwa raportu RB_ASO
  Symbol raportu RB_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Zarząd BLACK PEARL S.A podjął decyzje zlecenia Autoryzowanemu Doradcy oraz Biegłemu
  Rewidentowi analizy o której mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO i
  przedstawieniu do publicznej wiadomości wyników badań zawierających informacje dotyczące
  obrotu kryptowalutą McAN, która wywiera zasadniczy wpływ na – istotną zmianę sytuacji
  finansowej Emitenta, w bardzo krótkim okresie czasu. Data publikacji Opinii zostaje
  ustalona na 07.10.2020r.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-08-28
  Rok biezacy 2020
  Numer 33
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.