Kategorie
Bez kategorii

Informacja ważna o pracy KNF nad regulacją rynku walut cyfrowych. Dotyczy akcjonariuszy BPC.

Informacja ważna o pracy KNF nad regulacją rynku walut cyfrowych. Dotyczy akcjonariuszy BPC. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

20-07-2020 21:30:18 | Bieżący | ESPI | 23/2020

RB_ASO: Informacja ważna o pracy KNF nad regulacją rynku walut cyfrowych. Dotyczy akcjonariuszy BPC.
Data: 2020-07-20
Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 23 / 2020 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta BLACK PEARL S.A. Temat Informacja ważna o pracy KNF nad regulacją rynku walut cyfrowych. Dotyczy akcjonariuszy BPC. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: McAN waluta cyfrowa w portfelu BPC jest m.in. przedmiotem prac Komisji Nadzoru Finansowego. Dlatego Zarząd Emitenta zamierza umożliwić swoim akcjonariuszom skorzystanie z wiedzy na temat rynku walut cyfrowych i udostępnić link do strony KNF – o treści obszernie informującej o ryzykach związanych z tego rodzaju aktywami i ich klasyfikacją oraz sposobem wykorzystania:
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=70297&p_id=18

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA _pełna nazwa emitenta_ BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_ _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_ 31-060 Kraków _kod pocztowy_ _miejscowość_ Plac Wolnica 13 lok 10 _ulica_ _numer_ _22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77 _telefon_ _fax_ inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl _e-mail_ _www_ 701-021-10-09 142121110 _NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2020-07-20 DOMINIK POSZYWAŁA PREZES ZARZĄDU DOMINIK POSZYWAŁA
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaBLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaBLACK PEARL S.A.
TytulInformacja ważna o pracy KNF nad regulacją rynku walut cyfrowych. Dotyczy akcjonariuszy BPC.
SektorUsługi inne (uin)
Kod31-060
MiastoKraków
UlicaPlac Wolnica
Nr13 lok 10
Tel.(22) 619 98 77
Fax(22) 619 98 77
e-mailinwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP701-021-10-09
REGON142121110
Data sporzadzenia2020-07-20
Rok biezacy2020
Numer23
adres wwwwww.blackpearlcapital.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.
Kategorie
Bez kategorii

Życiorys Prezesa Zarządu

Raporty Spółek ESPI/EBI

Życiorys Prezesa Zarządu BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

17-07-2020 17:06:56 | Bieżący | EBI | 10/2020

Zarząd Black Pearl S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2020z dnia 16 lipca 2020 r. niniejszym podaje do publicznej wiadomości życiorys Prezesa Zarządu Spółki Pana Dominika Poszywała , o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Dominik Poszywała – Prezes Zarządu

Załączniki:

Prezes Dominik Poszywała -życiorys.pdf

Kategorie
Bez kategorii

Uzupełnienie Komunikatu EBI nr 8/2020 – życiorysy Członków Rady Nadzorczej

Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie Komunikatu EBI nr 8/2020 – życiorysy Członków Rady Nadzorczej BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

17-07-2020 18:12:58 | Bieżący | EBI | 11/2020

Emitent podaje do wiadomości życiorysy Członków Rady Nadzorczej powołanej w dniu 16 lipca 2020 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Przewodniczącego Rady Nadzorczej- Pana Janusza Skopowskiego,
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Arkadiusza Trela,
Sekretarza Rady Nadzorczej –Pana Adama Strużyk,
Członka Rady Nadzorczej – Pana Marka Majcher
Członka Rady Nadzorczej – Pana Adama Szymańskiego,
Członka Rady Nadzorczej – Pana Marka Roguskiego,
Członka Rady Nadzorczej –Jana Lupę,
Członka Rady Nadzorczej – Janusza Okrutnego

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”.

  • Dominik Poszywała – Prezes Zarządu

Załączniki:

Adam Strużyk -życiorys Członka RN.pdf

Adam Szymański – życiorys Członka RN.pdf

Arkadiusz Trela-życiorys Członka RN.pdf

Jan Bronisław Lupa – życiorys Członka RN.pdf

Janusz Okrutny – życiorys Członka RN.pdf

Janusz Skopowski – życiorys Członka RN.pdf

Marek Majcher – życiorys Członka RN.pdf

Marek Roguski- życiorys członka RN.pdf

Kategorie
Bez kategorii

Zmiana w Zarządzie Spółki Black Pearl Spółka Akcyjna

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w Zarządzie Spółki Black Pearl Spółka Akcyjna BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

16-07-2020 17:05:05 | Bieżący | EBI | 9/2020

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Grzegorza Brzezickiego z funkcji Prezesa Zarządu i powołaniu Pana Dominika Poszywała na Prezesa Zarządu ze skutkiem na 16.07.2020r.
Życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu zostanie przekazany w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”.

  • Dominik Poszywała – Prezes Zarządu

Kategorie
Bez kategorii

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. w dniu 16 lipca 2020 roku.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. w dniu 16 lipca 2020 roku. BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

16-07-2020 16:17:41 | Bieżący | EBI | 7/2020

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”)
informuje, iż w dniu 16 lipca 2020 roku, w obecności notariusza Pawła
Orłowskiego, prowadzącej kancelarie notarialną w Warszawie przy ul. Wspólnej 70
, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał
podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od
żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz iż wszystkie uchwały
zostały podjęte.

Emitent informuje również o braku zgłoszonych sprzeciwów do uchwał Walnego
Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

UCHWAŁY Z DNIA 16 LIPCA 2020.pdf

Kategorie
Bez kategorii

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

16-07-2020 17:01:33 | Bieżący | EBI | 8/2020

Emitent informuje że w dniu dzisiejszym odbyło się Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołała na stanowisko
Przewodniczącego Rady Nadzorczej- Pana Janusza Skopowskiego,
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Arkadiusza Trela,
Sekretarza Rady Nadzorczej –Pana Adama Strużyka,
Członka Rady Nadzorczej – Pana Adama Szymańskiego,
Członka Rady Nadzorczej – Pana Marka Roguskiego,
Członka Rady Nadzorczej –Jana Lupę,
Członka Rady Nadzorczej – Janusza Okrutnego
Życiorysy nowo powołanej Rady Nadzorczej zostaną przekazane w odrębnym komunikacie

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Kategorie
Bez kategorii

Informacja o postępie negocjacji w zakresie rozwoju działalności operacyjnej Emitenta przy wykorzystaniu płatności McAN coins.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Kategorie
Bez kategorii

Uruchomienie programu płatności walutą cyfrową McAN , przy zakupie towarów i usług oraz udziałów w Przedsiębiorstwach innowacyjnych branż – gwarantujących znaczny wzrost wartość w czasie.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Kategorie
Bez kategorii

Powrót BPC do notowań ciągłych New Connect Base z dniem 01.07.2020 r.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Kategorie
Bez kategorii

BLACK PEARL S.A. właściciel waluty cyfrowej McAN sponsorem Klubu Rugby- pretendenta do tytułu Mistrza Polski.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.