Kategorie
Bez kategorii

Black Pearl S.A dołączył do grupy firm funkcjonujących na rynku blockchainowym , poprzez zakup gigantycznego pakietu waluty cyfrowej MCAN coin znajdującej się w obrocie giełdowym.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Kategorie
Bez kategorii

Zmiana stanu posiadania

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Kategorie
Bez kategorii

Zmiana stanu posiadania

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Kategorie
Bez kategorii

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lipca 2020 BLACK PEARL S.A.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Kategorie
Bez kategorii

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lipca 2020 BLACK PEARL S.A.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lipca 2020 BLACK PEARL S.A. BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

20-06-2020 10:07:33 | Bieżący | EBI | 6/2020

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000343453, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) 16 lipca 2020 roku, na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Paweł Orłowski , przy ul. Wspólnej 70 w Warszawie 00-687.

  • GRZEGORZ BRZEZICKI – PREZES ZARZĄDU

Załączniki:

PELNOMOCNCITWO_BPC.pdf

BPC WALNE 16.07.2020 – ogłoszenie.pdf

Kategorie
Bez kategorii

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lipca 2020

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Kategorie
Bez kategorii

Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce zależnej

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Kategorie
Bez kategorii

Raport roczny Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2019

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2019 BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

15-06-2020 23:32:11 | Roczny | EBI | 5/2020

Zarząd Black Pearl S.A. (“Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości
raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2019, wraz z załącznikami, to
jest:

1/ jednostkowym sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2019;
2/ jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2019;
3/ wybranymi danymi finansowymi spółek zależnych za rok 2019;
4/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego
sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. – 6.3. i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3
Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

BPC_sprawozdanie zarządu z działalności 2019-sig.pdf

aktywa 2019.pdf

CF 2019.pdf

pasywa 2019.pdf

rzis 2019.pdf

sprawozdanie 2019 (1).pdf

sprawozdanie 2019 Reeco Nieruchomości sp z o.o.-min.pdf

sprawozdanie 2019 spk-min.pdf

sprawozdanie 2019.pdf

sprawozdanieEco Milan sp z o.o.-min.pdf

zzkw 2019.pdf

BLACK SA opinia za 2019 rok.pdf

Kategorie
Bez kategorii

Raport roczny Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2019

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Rozpoczęcie współpracy w dziedzinie handlu kopalinami surowców naturalnych zawierających znaczne ilości potasu, magnezu, siarki i azotu.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.