Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

26-05-2020 19:21:07 | Bieżący | EBI | 4/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 29 stycznia 2020 roku, Zarząd Black Pearl S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok.
Pierwotny termin:
– 29 maja 2020 roku – raport roczny za 2019 rok
Aktualny termin:
– 15 czerwca 2020 roku – raport roczny za 2019 rok,

Zmiana niniejszego terminu jest spowodowana trwającym obecnie stanem pandemii COVID-19 i koniecznością pracy zdalnej. Taka sytuacja spowodowana jest utrudnieniami w komunikacji Spółki z Biurem Księgowym obsługującym Spółkę oraz Biegłym Rewidentem, który przeprowadza aktualnie badanie sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

15-05-2020 18:21:16 | Kwartalny | EBI | 3/2020

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

BLACK_PEARL_S.A_raport kwartalny_I_2020.pdf

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zmiana stanu posiadania

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zmiana stanu posiadania

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.