Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku Black Pearl S.A.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku Black Pearl S.A.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku Black Pearl S.A. BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

14-02-2020 18:32:25 | Kwartalny | EBI | 2/2020

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

BLACK_PEARL_S.A_raport kwartalny_IV_2019.pdf