Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020 BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

30-01-2020 20:36:00 | Bieżący | EBI | 1/2020

Zarząd BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie określa niniejszym harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2020.

Raporty okresowe w roku 2020 będą publikowane w następujących terminach:
– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r.;
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.;
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.;
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.;
– raport okresowy roczny za 2020 r. – 29 maja 2020 r.

Wszelkie ewentualne zmiany harmonogramu publikowania raportów okresowych w roku 2020 będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.