Raport za III kwartał 2019 roku

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Raport za III kwartał 2019 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za III kwartał 2019 roku BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

14-11-2019 17:51:58 | Kwartalny | EBI | 11/2019

Zarząd BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. – 6.3. i § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • GRZEGORZ BRZEZICKI – PREZES ZARZĄDU

Załączniki:

BLACK_PEARL_S.A_raport kwartalny_III_2019.pdf