Zmiana nazwy i siedziby Spółki

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana nazwy i siedziby Spółki INTERFARMED Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

09-09-2019 14:34:20 | Bieżący | EBI | 10/2019

Zarząd BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”), niniejszym informuje, iż w związku z podjętą uchwałą Akcjonariuszy Spółki, zmianie ulega nazwa Spółki oraz dane adresowe Spółki
Aktualne dane adresowe BLACK PEARL S.A. są następujące:
adres siedziby Spółki: 00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 15 lok. 504
Jednocześnie Zarząd informuje, iż pozostałe dane Spółki nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Zmiana nazwy i siedziby Spółki

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.