Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFARMED S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFARMED S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFARMED S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku. INTERFARMED Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

27-06-2019 20:51:12 | Bieżący | EBI | 8/2019

Zarząd INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim („Emitent”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 roku, w obecności notariusza Pawła Orłowskiego, prowadzącej kancelarie notarialną w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz iż wszystkie uchwały zostały podjęte.

Emitent informuje również o braku zgłoszonych sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

INTERFARMED S.A. – uchwały ZWZ 27.06.2019.pdf

Informacja na temat przyczyn planowanego umorzenia akcji serii G Emitenta oraz sytuacji InterFarMed sp. z o.o.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2019 r.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2019 r. INTERFARMED Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

10-06-2019 18:30:47 | Bieżący | EBI | 7/2019

W nawiązaniu do raportu nr 5/2019 roku z dnia 30.05.2019 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd INTERFARMED S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu żądania akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, złożone na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczące umieszczenia nowych punktów w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu: (1) ujednolicona treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad uzupełnionym zgodnie z żądaniem akcjonariusza (2) uzupełnione projekty uchwał oraz (3) stosownie uzupełniony wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1), pkt. 2), pkt. 3) oraz pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

IFM SA – ZWZ 27.06.19 – formularz pełnomocnictwa – uzupełnione.pdf

IFM SA – ZWZ 27.06.19 – ogłoszenie – uzupełnione.pdf

IFM SA – ZWZ 27.06.19 – projekty uchwał – uzupełnione.pdf

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2019 r.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2019 r.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.