Raport roczny INTERFARMED S.A. za rok obrotowy 2018

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Raport roczny INTERFARMED S.A. za rok obrotowy 2018

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny INTERFARMED S.A. za rok obrotowy 2018 INTERFARMED Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

30-05-2019 19:09:13 | Roczny | EBI | 6/2019

1/ jednostkowym sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2018;
2/ jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2018;
3/ wybranymi danymi finansowymi spółek zależnych za rok 2018;
4/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2018.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. – 6.3. i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

IFM SA – raport roczny (2018).pdf

IFM SA – sprawozdanie zarządu (2018).pdf

SF_INTERFARMED_ 2018.pdf

INFORMACJA_DODATKOWA_2018.pdf

sprawozdanie z badania – Interfarmed SA – 30.05.2019 r..pdf

CARBONHEAT.pdf

ECOMILAN.pdf

INTERFARMED_BILANS.pdf

INTERFARMED_RZIS.pdf

REECO_NIERUCHOMOSCI_SP_ZOO.pdf

REECO_NIERUCHOMOSCI_SP_ZOO_SPK.pdf

REECO_SP_ZOO.pdf

REECO_SP_ZOO_SPK.pdf

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2019 r.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2019 r. INTERFARMED Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

30-05-2019 17:52:12 | Bieżący | EBI | 5/2019

Zarząd INTERFARMED S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień na godzinę 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis Paweł Orłowski s.c., przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

INTERFARMED – ZWZ 27.06.19 – formularz pełnomocnictwa.pdf

INTERFARMED – ZWZ 27.06.19 – ogłoszenie.pdf

INTERFARMED – ZWZ 27.06.19 – projekty uchwał.pdf

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2019 r.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2019 r.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2019 roku INTERFARMED Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

15-05-2019 18:54:00 | Kwartalny | EBI | 4/2019

Zarząd InterFarMed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

Interfarmed_S.A_raport kwartalny_I_2019.pdf