Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku INTERFARMED Spółka Akcyjna

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku INTERFARMED Spółka Akcyjna INTERFARMED Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

14-02-2019 19:37:22 | Kwartalny | EBI | 3/2019

Zarząd Interfarmed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

Interfarmed_S.A_raport kwartalny_IV_(2018)