Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019

Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019 INTERFARMED Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

22-01-2019 12:30:45 | Bieżący | EBI | 2/2019

Zarząd InterFarMed S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim określa niniejszym harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2019.

Raporty okresowe w roku 2019 będą publikowane w następujących terminach:
– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.;
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.;
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.;
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.;
– raport okresowy roczny za 2018 r. – 30 maja 2019 r.

Wszelkie ewentualne zmiany harmonogramu publikowania raportów okresowych w roku 2019 będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Brak uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu INTERFARMED S.A. w dniu 03.01.2019 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

Brak uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu INTERFARMED S.A. w dniu 03.01.2019 roku INTERFARMED Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

04-01-2019 09:08:48 | Bieżący | EBI | 1/2019

Zarząd InterFarMed S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Pruszczu Gdańskim informuje, iż w dniu 03.01.2019 roku, w obecności notariusza – Pawła Orłowskiego – prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, odbyła się druga cześć Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki po ogłoszonej w dniu 04.12.2018 roku przerwie w obradach.

Emitent informuje iż Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał.

Zarząd informuje iż Walne Zgromadzenie odstąpiło od punktu 4/ zaplanowanego w porządku obrad.
Dodatkowo informuje o braku zgłoszonych sprzeciwów przez akcjonariuszy.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, która odbyła się w dniu w dniu 03.01.2019 roku.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.