Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki

Raporty Spółek ESPI/EBI

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki INTERFARMED Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

13-12-2018 15:03:42 | Bieżący | EBI | 18/2018

Zarząd InterFarMed S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 16/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. niniejszym podaje do publicznej wiadomości życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

IFM SA – życiorys członka RN – A.Foremny

IFM SA – życiorys członka RN – A.Frukacz

IFM SA – życiorys członka RN – J.Okrutny

IFM SA – życiorys członka RN – M.Cegiełko

IFM SA – życiorys członka RN – W.Kacprowicz

Korekta raportu bieżącego EBI nr 16/2018 z dnia 06.12.2018 r. – Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu bieżącego EBI nr 16/2018 z dnia 06.12.2018 r. – Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej INTERFARMED Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

11-12-2018 09:55:47 | Bieżący | EBI | 17/2018

Zarząd InterFarMed S.A. („Emitent”) informuje, wie informuje o dokonaniu korekty raportu bieżącego EBI nr 16/2018 z dnia 06.12.2018 r.
Korekta dotyczy oczywistej omyłki pisarskiej w odniesieniu do danych członka rady nadzorczej który został powołany do składu rady w dniu 04.12.2018 r.

Poprawne dane nowego członka rady nadzorczej brzmią: „2/ Włodzimierz Kacprowicz”

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej INTERFARMED Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

06-12-2018 14:45:11 | Bieżący | EBI | 16/2018

Zarząd InterFarMed S.A. („Emitent”) informuje, iż w związku z podjętymi w dniu 4 grudnia 2018 roku uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ze składu Rady Nadzorczej zostali odwołani:
1/ Bogusława Dudek;
2/ Robert Wojciechowski;
3/ Stanisław Dudek;
4/ Halina Rzetelska.
oraz, iż do składu Rady Nadzorczej w ich miejsce zastali powołani:
1/ Andrzej Foremny;
2/ Włodzimierz Kasprowicz;
3/ Arkadiusz Frukacz;
4/ Michał Cegiełko.

Janusz Okrutny został powołany na kolejną, wspólną z nowopowołanymi członkami rady nadzorczej, trzyletnią kadencję.

Życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, wymagane zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane do publicznej wiadomości, w treści oddzielnego raportu EBI, w terminie późniejszym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 04.12.2018 roku

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu INTERFARMED S.A. w dniu 04.12.2018 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu INTERFARMED S.A. w dniu 04.12.2018 roku INTERFARMED Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

04-12-2018 16:07:55 | Bieżący | EBI | 15/2018

Zarząd InterFarMed S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Pruszczu Gdańskim informuje, iż w dniu 04.12.2018 roku, w obecności notariusza – Pawła Orłowskiego – prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Zarząd wskazuje iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad, wszystkie uchwały zostały podjęte oraz o braku zgłoszonych sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o przerwie w obradach do dnia 03.01.2019 roku do godz. 12:00. Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane w kancelarii notarialnej przy ul. Chłodnej 15.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

NWZ_04_12_2018