Rejestracja zmian statutu Emitenta

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za III kwartał 2018 roku Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

14-11-2018 18:01:30 | Kwartalny | EBI | 14/2018

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

Black Pearl S.A. raport kwartalny III (2018)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 grudnia 2018 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 grudnia 2018 roku Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

07-11-2018 19:21:22 | Bieżący | EBI | 13/2018

Zarząd Black Pearl S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 4 grudnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej notariuszy w Warszawie Macieja Biwejnisa i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

Black Pearl S.A. – NWZ 12.2018 r. – formularz pełnomocnictwa

Black Pearl S.A. – NWZ 12.2018 r. – ogłoszenie

Black Pearl S.A. – NWZ 12.2018 r. – projekty uchwał

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 grudnia 2018 roku

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zawarcie umowy zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce zależnej od Emitenta

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.