Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raporty Spółek ESPI/EBI

Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

31-10-2018 20:18:20 | Bieżący | EBI | 12/2018

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku informuje, iż w dniu 31 października 2018 roku wypowiedział umowę na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy (dalej „Umowa”) przez Kancelarię Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem dnia 23 listopada 2018 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Uzgodnienie planu połączenia Black Pearl S.A. z InterFarMed sp. z o.o.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zawarcie umowy dystrybucyjnej przez Interfarmed sp. z o.o. – spółki zależnej od Emitenta.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zbycie udziałów NORDIC MILAN sp. z o. o. przez spółkę zależną od Emitenta – ECO MILAN sp. z o.o.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zbycie udziałów NORDIC MILAN sp. z o. o. przez spółkę zależną od Emitenta – ECO MILAN sp. z o.o. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

08-10-2018 19:11:58 | Bieżący | ESPI | 8/2018

oRB_ASO: Zbycie udziałów NORDIC MILAN sp. z o. o. przez spółkę zależną od Emitenta – ECO MILAN
sp. z o.o.

PAP
Data: 2018-10-08

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-08
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zbycie udziałów NORDIC MILAN sp. z o. o. przez spółkę zależną od Emitenta – ECO MILAN
sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _dalej: “Emitent” lub “Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego
ESPI nr 20/2016 oraz raportu bieżącego ESPI nr 2/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku,
niniejszym informuje, o uzyskaniu informacji od spółki zależnej od Emitenta – ECO
Milan sp. z o.o., o dokonaniu w dniu 5 października 2018 roku, zbycia na rzecz DEKPOL
S.A., 50 proc. udziału w kapitale zakładowym NORDIC MILAN sp. z o.o.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
biuro@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
7010211009 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-08 Grzegorz Brzezicki Prezes Zarządu

Grzegorz Brzezicki


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zbycie udziałów NORDIC MILAN sp. z o. o. przez spółkę zależną od Emitenta – ECO MILAN
sp. z o.o.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek
Ulica ul. Brzozowa
Nr 1
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail biuro@blackpearlcapital.pl
NIP 7010211009
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2018-10-08
Rok biezacy 2018
Numer 8
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2018 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Uzupełnienie raportu ESPI nr 8/2018 Zbycie udziałów NORDIC MILAN sp. z o. o. przez spółkę zależną od Emitenta – ECO MILAN sp. z o.o.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie raportu ESPI nr 8/2018 Zbycie udziałów NORDIC MILAN sp. z o. o. przez spółkę zależną od Emitenta – ECO MILAN sp. z o.o. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

08-10-2018 19:22:23 | Bieżący | ESPI | 9/2018

oRB_ASO: Uzupełnienie raportu ESPI nr 8/2018 Zbycie udziałów NORDIC MILAN sp. z o. o. przez
spółkę zależną od Emitenta – ECO MILAN sp. z o.o.

PAP
Data: 2018-10-08

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-08
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu ESPI nr 8/2018 Zbycie udziałów NORDIC MILAN sp. z o. o. przez
spółkę zależną od Emitenta – ECO MILAN sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Nabywcą udziałów NORDIC MILAN sp. z o.o. jest DEKPOL S.A., który jednocześnie pełni
funkcję generalnego wykonawcy projektu inwestycyjnego, w skład którego wchodzą cztery
budynki wielorodzinne w zorganizowanym zespole zabudowy z garażami podziemnymi oraz
niezbędną infrastrukturą w Milanówku.

Transakcja jest ściśle związana z realizacją aktualnej strategii Emitenta, koncentracji
działalności na branży farmaceutycznej, a uzyskany przychód zostanie przeznaczony
na rozwój.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w wyniku dokonania powyższej transakcji
ani Emitent, ani żadna z jego spółek zależnych na dzień publikacji niniejszego raportu,
nie posiada udziałów w NORDIC MILAN sp. z o.o.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
biuro@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
7010211009 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-08 Grzegorz Brzezicki Prezes Zarządu Grzegorz Brzezicki


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Uzupełnienie raportu ESPI nr 8/2018 Zbycie udziałów NORDIC MILAN sp. z o. o. przez
spółkę zależną od Emitenta – ECO MILAN sp. z o.o.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek
Ulica ul. Brzozowa
Nr 1
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail biuro@blackpearlcapital.pl
NIP 7010211009
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2018-10-08
Rok biezacy 2018
Numer 9
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2018 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.