Tytuł: Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

Tytuł: Raport okresowy za II kwartał 2018 roku Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

14-08-2018 17:36:24 | Kwartalny | EBI | 11/2018

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

Black Pearl S.A. raport kwartalny II (2018)