Korekta raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku dot. wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku dot. wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

03-07-2018 14:43:37 | Bieżący | ESPI | 7/2018

oRB_ASO: Korekta raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku dot. wykazu akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku

PAP
Data: 2018-07-03

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2018

Data sporządzenia: 2018-07-03
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku dot. wykazu akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku _dalej: “Spółka”_ w nawiązaniu do raportu
bieżącego ESPI nr 6/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku, który w wyniku omyłki został opublikowany
bez pełnej jego treści, celem dokonania korekty raportu, poniżej Emitent przedstawia
kompletny raport przedstawiający wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5 proc.
liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28
czerwca 2018 roku.

1. Apophis S.A. – liczba głosów na ZWZ -130.000.000, udział w głosach na ZWZ –99,96
proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 47,21 proc.,
2. Janusz Okrutny – liczba głosów na ZWZ – 50.000, udział w głosach na ZWZ – 0,04
proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 0,02 proc.
.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek,
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
biuro@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
7010211009 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-03 GRZEGORZ BRZEZICKI PREZES ZARZĄDU GRZEGORZ BRZEZICKI


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Korekta raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku dot. wykazu akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek,
Ulica ul. Brzozowa
Nr 1
Tel.
Fax
e-mail biuro@blackpearlcapital.pl
NIP 7010211009
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2018-07-03
Rok biezacy 2018
Numer 7
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2018 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

02-07-2018 17:02:52 | Bieżący | ESPI | 6/2018

oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku

PAP
Data: 2018-07-02

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2018

Data sporządzenia: 2018-07-02
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku _dalej: “Spółka”_ przekazuje wykaz
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek,
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
biuro@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
7010211009 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-02 Grzegorz Brzezicki Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek,
Ulica ul. Brzozowa
Nr 1
Tel.
Fax
e-mail biuro@blackpearlcapital.pl
NIP 7010211009
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2018-07-02
Rok biezacy 2018
Numer 6
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2018 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.