Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

28-06-2018 22:13:05 | Bieżący | EBI | 10/2018

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Par. 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki: Uchwały Black Pearl S.A. podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

1.1. Uchwały Black Pearl S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

01-06-2018 16:52:04 | Bieżący | EBI | 9/2018

Zarząd Emitenta Black Pearl S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c. ul. Chłodna 15 w Warszawie

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/ Projekty uchwał na ZWZ
3/ Wzór formularza

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

5. Black Pearl S.A. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

4. Black Pearl S.A. – Projekty uchwał

6. Black Pearl S.A.- Fomularz pelnomocnictwa

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 r.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 r. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

01-06-2018 17:07:09 | Bieżący | ESPI | 5/2018

oRB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 r.

PAP
Data: 2018-06-01

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 3 załączniki

 • 6._Black_Pearl_S.A.-_Fomularz_pelnomocnictwa.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 5._Black_Pearl_S.A._-_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 4._Black_Pearl_S.A._-_Projekty_uchwal.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 5 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-06-01
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 r.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania

  Treść raportu:
  Zarząd Emitenta Black Pearl S.A niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
  Zgro-madzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii
  Notarialnej Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c. ul. Chłodna 15 w Warszawie

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty
  uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełno-mocnika.

  Załączniki
  Plik Opis
  6._Black_Pearl_S.A.-_Fomularz_pelnomocnictwa.pdf Formularz Pełnomocnictwa
  5._Black_Pearl_S.A._-_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
  4._Black_Pearl_S.A._-_Projekty_uchwal.pdf Projekty Uchwał

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-822 Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  _22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
  _telefon_ _fax_
  biuro@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-06-01 Grzegorz Brzezicki Prezes Zarządu Grzegorz Brzezicki


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 r.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-822
  Miasto Milanówek
  Ulica Brzozowa
  Nr 1
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail biuro@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2018-06-01
  Rok biezacy 2018
  Numer 5
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2018 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.