Raport roczny za rok 2017.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za rok 2017. Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

30-05-2018 22:13:56 | Roczny | EBI | 8/2018

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2017.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. – 6.3. i § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

1.1. raport roczny 2017_ BPC

BPC_sprawozdanie zarządu z działalności 2017

SF BP 2017

Sprawozdanie z badania BP

Zmiana stanu posiadania

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

21-05-2018 12:07:24 | Bieżący | ESPI | 4/2018

oRB-W_ASO: Zmiana stanu posiadania

PAP
Data: 2018-05-21

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 1 załącznik

 • Zawiadomienie_FOREMNY_ANDRZEJ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 4 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-05-21
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Zmiana stanu posiadania
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”ustawa
  o ofercie”_ Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku informuje o otrzymaniu
  w dniu 21 maja 2018 r. roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy
  o ofercie od pana Andrzeja Foremnego.

  Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Załączniki
  Plik Opis
  Zawiadomienie_FOREMNY_ANDRZEJ.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-822 Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  _22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
  _telefon_ _fax_
  biuro@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-05-21 Grzegorz Brzezicki Prezes Zarządu Grzegorz Brzezicki


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Zmiana stanu posiadania
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-822
  Miasto Milanówek
  Ulica Brzozowa
  Nr 1
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail biuro@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2018-05-21
  Rok biezacy 2018
  Numer 4
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2018 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Zmiana stanu posiadania

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Zmiana stanu posiadania BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  21-05-2018 12:01:29 | Bieżący | ESPI | 3/2018

  oRB-W_ASO: Zmiana stanu posiadania

  PAP
  Data: 2018-05-21

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 1 załącznik

 • Zawiadomienie_SKOPOWSKI_JANUSZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 3 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-05-21
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Zmiana stanu posiadania
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”ustawa
  o ofercie”_ Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku informuje o otrzymaniu
  w dniu 21 maja 2018 r. roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy
  o ofercie od pana Janusza Skopowskiego.

  Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Załączniki
  Plik Opis
  Zawiadomienie_SKOPOWSKI_JANUSZ.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Zmiana stanu posiadania
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-822
  Miasto Milanówek
  Ulica Brzozowa
  Nr 1
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail biuro@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2018-05-21
  Rok biezacy 2018
  Numer 3
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2018 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Zmiana stanu posiadania

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Zmiana stanu posiadania BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  18-05-2018 15:30:34 | Bieżący | ESPI | 3/2018

  oRB-W_ASO: Zmiana stanu posiadania

  PAP
  Data: 2018-05-18

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 1 załącznik

 • zawiadomienia.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 3 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-05-18
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Zmiana stanu posiadania
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”ustawa
  o ofercie”_ Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku informuje o otrzymaniu
  w dniu 17.05.2018 roku zawiadomień sporządzonych na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
  od akcjonariusza Janusza Skopowskiego.

  Zawiadomienia, o których mowa powyżej, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

  Załączniki
  Plik Opis
  zawiadomienia.pdf Zawiadomienia akcjonariusza

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-822 Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-05-18 Grzegorz Brzezicki Prezes Zarządu Grzegorz Brzezicki


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Zmiana stanu posiadania
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-822
  Miasto Milanówek
  Ulica Brzozowa
  Nr 1
  Tel.
  Fax
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2018-05-18
  Rok biezacy 2018
  Numer 3
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2018 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Raport okresowy za I kwartał 2018 roku Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

  15-05-2018 19:31:52 | Kwartalny | EBI | 7/2018

  Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.

  Podstawa prawna:
  § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

  Załączniki:

  Black Pearl S.A. Raport_Kwartalny 2018Q1