Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

15-03-2018 13:16:15 | Bieżący | EBI | 5/2018

Zarząd Black Pearl S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu ¬¬¬15 marca 2018 r., Emitent podpisał umowę z firmą KPW Audytor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź – audytorem, wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3640.

Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu