Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

14-02-2018 19:16:25 | Kwartalny | EBI | 4/2018

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

Black Pearl S.A. Raport_Kwartalny za 4kwartał 2017

Życiorys Prezesa Zarządu Emitenta

Raporty Spółek ESPI/EBI

Życiorys Prezesa Zarządu Emitenta Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

05-02-2018 16:04:38 | Bieżący | EBI | 2/2018

Zarząd Spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku (dalej „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 16/2017 opublikowanego w dniu 30 czerwca 2017 roku, niniejszym przekazuje życiorys Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Grzegorza Brzezickiego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

P. Brzezicki_CV_BPC

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Raporty Spółek ESPI/EBI

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Emitenta Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

05-02-2018 16:22:40 | Bieżący | EBI | 3/2018

Zarząd Spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku (dalej „Emitent”, „Spółka”), niniejszym przekazuje życiorysy członków Rady Nadzorczej Emitenta, powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2017 roku (Pani Halina Rzetelska, Pani Bogusława Dudek, Pan Stanisław Dudek) oraz przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 29 grudnia 2017 roku (Pan Janusz Okrutny, Pan Robert Wojciechowski).

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

P. B. Dudek_CV_BPC

P. Okrutny_CV_BPC

P.Rzetelska_CV_BPC

P.S. Dudek_CV_BPC

P.Wojciechowski_CV_BPC