Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raporty Spółek ESPI/EBI

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018 Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

12-01-2018 09:29:22 | Bieżący | EBI | 1/2018

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
-raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 14 lutego 2018 r.,
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 r.,
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. – 14 sierpnia 2018 r.,
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 r.,
– raport okresowy roczny za 2017 r. – 30 maja 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Nabycie udziałów

Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie udziałów BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

03-01-2018 13:15:12 | Bieżący | ESPI | 21/2017

oRB_ASO: Nabycie udziałów

PAP
Data: 2018-01-03

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2017

Data sporządzenia: 2018-01-03
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Nabycie udziałów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _”Emitent”_ informuje, że Emitent dokonał nabycia łącznie
14.999 _czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć_ udziałów InterFarm
Med sp. z o.o z siedzibą w Pruszczu Gdańskim w ramach transakcji wymiany akcji serii
G Emitenta na udziały tejże spółki. Po dokonaniu nabycia przedmiotowych udziałów Emitent
posiada udziały reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego InterFarm Med sp. z
o.o.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
biuro@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-03 Grzegorz Brzezicki Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Nabycie udziałów
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek
Ulica Brzozowa
Nr 1
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail biuro@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2018-01-03
Rok biezacy 2017
Numer 21
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2018 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

WykaWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2017 rokuz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

Raporty Spółek ESPI/EBI

WykaWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2017 rokuz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

03-01-2018 12:16:32 | Bieżący | ESPI | 20/2017

oRB_ASO: WykaWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2017 rokuz akcjonariuszy posiadających
co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło
się w dniu 29 grudnia 2017 roku

PAP
Data: 2018-01-03

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2017

Data sporządzenia: 2018-01-03
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
WykaWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2017 rokuz akcjonariuszy posiadających
co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło
się w dniu 29 grudnia 2017 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku _dalej: “Spółka”_ przekazuje wykaz
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2017 roku.

1. Janusz Andrzej Skopowski- liczba głosów na NWZ – 75.005.500, udział w głosach na
NWZ – 36,48 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 30,57%,
2. Apophis S.A. – liczba głosów na NWZ – 130.000.000, udział w głosach na NWZ – 63,23%,
udział ogólnej liczbie głosów – 52,99 %.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
biuro@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-03 Grzegorz Brzezicki Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul WykaWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2017 rokuz akcjonariuszy posiadających
co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło
się w dniu 29 grudnia 2017 roku
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek
Ulica Brzozowa
Nr 1
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail biuro@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2018-01-03
Rok biezacy 2017
Numer 20
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2018 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.