Wycena InterFarm Med sp. z o.o.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Wycena InterFarm Med sp. z o.o. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

29-12-2017 09:04:29 | Bieżący | ESPI | 19/2017

oRB-W_ASO: Wycena InterFarm Med sp. z o.o.

PAP
Data: 2017-12-29

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 2 załączniki

 • Wycena_Interfarm_Med_Sp._z_o.o..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Opinia_Bieglego_Interfarm_Med_Sp._z_o.o..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 19 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-12-29
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Wycena InterFarm Med sp. z o.o.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  Zarząd Black Pearl S.A. _”Emitent”_ przekazuje do wiadomości publicznej wycenę InterFarm
  Med sp. z o.o. na dzień 30 września 2017 roku wraz z opinią biegłego rewidenta na
  temat prawidłowości przedmiotowej wyceny.

  Zgodnie z przedmiotową wyceną wartość godziwa InterFarm Med sp. z o.o. wynosi 9.000.000
  zł _dziewięć milionów złotych_, co oznacza, że wartość udziałów InterFarm Med sp.
  z o.o., które Emitent zamierza nabyć w ramach transakcji wymiany udziałów, wynosi
  4.499.700 zł _cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset
  złotych_.

  Załączniki
  Plik Opis
  Wycena_Interfarm_Med_Sp._z_o.o..pdf Wycena InterFarm Med sp. z o.o.
  Opinia_Bieglego_Interfarm_Med_Sp._z_o.o..pdf Opinia Biegłego Rewidenta

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-822 Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  _22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
  _telefon_ _fax_
  biuro@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-12-29 Grzegorz Brzezicki Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Wycena InterFarm Med sp. z o.o.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-822
  Miasto Milanówek
  Ulica Brzozowa
  Nr 1
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail biuro@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2017-12-29
  Rok biezacy 2017
  Numer 19
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

  29-12-2017 16:57:39 | Bieżący | EBI | 28/2017

  Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta:

  1. Janusza Okrutnego,
  2. Roberta Wojciechowskiego.

  Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Spółki, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI, w terminie późniejszym.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A., które odbyło się w dniu 29 grudnia 2017 roku

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A., które odbyło się w dniu 29 grudnia 2017 roku Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

  29-12-2017 16:56:02 | Bieżący | EBI | 27/2017

  Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 29 grudnia 2017 roku.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad, nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

  Załączniki:

  1.1. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu_29122017

  Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

  18-12-2017 15:40:41 | Bieżący | EBI | 25/2017

  Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Treść: Zarząd Black Pearl S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 roku rozwiązaniu uległa umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect zawarta z EBC Solicitors S.A.

  Przedmiotem ww. umowy było świadczenie przez EBC Solicitors S.A. na rzecz Emitenta następujących usług:
  1. współdziałania z Emitentem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,
  2. bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

  Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

  18-12-2017 15:42:59 | Bieżący | EBI | 26/2017

  Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
  Treść: Zarząd Black Pearl S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15grudnia 2017 roku zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. siedzibą w Warszawie („Kancelaria”).

  Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez Kancelarię na rzecz Emitenta następujących usług:
  1. współdziałania z Emitentem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,
  2. bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

  Stanowisko Zarządu Emitenta wobec wniosków akcjonariusza dot. przejęcia pełnej kontroli nad InterFarm Med sp. z o.o. oraz zmiany firmy Emitenta

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Stanowisko Zarządu Emitenta wobec wniosków akcjonariusza dot. przejęcia pełnej kontroli nad InterFarm Med sp. z o.o. oraz zmiany firmy Emitenta BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  15-12-2017 17:35:24 | Bieżący | ESPI | 17/2017

  oRB-W_ASO: Stanowisko Zarządu Emitenta wobec wniosków akcjonariusza dot. przejęcia pełnej kontroli
  nad InterFarm Med sp. z o.o. oraz zmiany firmy Emitenta

  PAP
  Data: 2017-12-15

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 1 załącznik

 • BPC_uzasadnienie.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 17 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-12-15
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Stanowisko Zarządu Emitenta wobec wniosków akcjonariusza dot. przejęcia pełnej kontroli
  nad InterFarm Med sp. z o.o. oraz zmiany firmy Emitenta
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  W związku z otrzymaniem w dniu 7 grudnia 2017 roku żądania akcjonariusza, złożonego
  na podstawie przepisu art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z otrzymaniem
  w dniu 7 grudnia 2017 roku od akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej
  do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia
  2017 roku, o czym Zarząd Black Pearl S.A. informował w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2107
  z dnia 8 grudnia 2017 roku oraz w raporcie bieżącym EBI nr 23/2107 z dnia 8 grudnia
  2017 roku, Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości – jako załącznik do
  niniejszego raportu – swoje stanowisko wobec spraw zgłoszonych przez akcjonariusza.
  Załączniki
  Plik Opis
  BPC_uzasadnienie.pdf Stanowisko Zarządu Emitenta wobec wniosków akcjonariusza

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-822 Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  _22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-12-15 Grzegorz Brzezicki Prezes Zarządu Grzegorz Brzezicki


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Stanowisko Zarządu Emitenta wobec wniosków akcjonariusza dot. przejęcia pełnej kontroli
  nad InterFarm Med sp. z o.o. oraz zmiany firmy Emitenta
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-822
  Miasto Milanówek
  Ulica Brzozowa
  Nr 1
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2017-12-15
  Rok biezacy 2017
  Numer 17
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 roku na żądanie akcjonariusza

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 roku na żądanie akcjonariusza Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

  11-12-2017 21:22:34 | Bieżący | EBI | 24/2017

  W związku z otrzymaniem w dniu 7 grudnia 2017 roku żądania akcjonariusza, złożonego na podstawie przepisu art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych oraz
  w związku z otrzymaniem w dniu 7 grudnia 2017 roku od akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 roku, o czym Zarząd Black Pearl S.A. („Spółka”) informował w raporcie bieżącym EBI nr 23/2107 z dnia 8 grudnia 2017 roku,
  Zarząd Spółki informuje, że dokonał uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 roku o następujące punkty:

  1. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
  2. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

  Zarząd Spółki informuje, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 29 grudnia 2017 roku, o projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgłoszonej przez akcjonariusza.
  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 29 grudnia 2017 roku, o projekty uchwał w sprawie:

  1. zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
  2. wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

  W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane (uzupełnione)

  (1) treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  (2) projekty uchwał oraz
  (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 i pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

  Załączniki:

  Black Pearl S.A. – NWZ 12.2017 r. – ogłoszenie – uzupełnione

  Black Pearl S.A. – NWZ 12.2017 r. – projekty uchwał – uzupełnione

  Black Pearl S.A. – NWZ 12.2017 r. – formularz pełnomocnictwa – uzupełniony

  Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 roku na żądanie akcjonariusza

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 roku na żądanie akcjonariusza BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  11-12-2017 21:32:19 | Bieżący | ESPI | 16/2017

  oRB-W_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego
  na dzień 29 grudnia 2017 roku na żądanie akcjonariusza

  PAP
  Data: 2017-12-11

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 3 załączniki

 • Black_Pearl_S.A._-_NWZ_12.2017_r._-_ogloszenie_-_uzupelnione.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Black_Pearl_S.A._-_NWZ_12.2017_r._-_projekty_uchwal_-_uzupelnione.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Black_Pearl_S.A._-_NWZ_12.2017_r._-_formularz_pelnomocnictwa_-_uzupelniony.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 16 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-12-11
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego
  na dzień 29 grudnia 2017 roku na żądanie akcjonariusza
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania

  Treść raportu:
  W związku z otrzymaniem w dniu 7 grudnia 2017 roku żądania akcjonariusza, złożonego
  na podstawie przepisu art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z otrzymaniem
  w dniu 7 grudnia 2017 roku od akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej
  do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia
  2017 roku, o czym Zarząd Black Pearl S.A. _”Spółka”_ informował w raporcie bieżącym
  ESPI nr 15/2107 z dnia 8 grudnia 2017 roku, Zarząd Spółki informuje, że dokonał uzupełnienia
  porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia
  2017 roku o następujące punkty:

  1. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
  2. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

  Zarząd Spółki informuje, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 29 grudnia 2017 roku, o projekt uchwały
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w
  trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
  oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgłoszonej przez akcjonariusza. Jednocześnie
  Zarząd Spółki informuje, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 29 grudnia 2017 roku, o projekty uchwał
  w sprawie:

  1. zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
  2. wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

  W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane _uzupełnione_
  _1_ treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  _2_ projekty uchwał oraz
  _3_ wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

  Załączniki
  Plik Opis
  Black_Pearl_S.A._-_NWZ_12.2017_r._-_ogloszenie_-_uzupelnione.pdf Ogłoszenie
  Black_Pearl_S.A._-_NWZ_12.2017_r._-_projekty_uchwal_-_uzupelnione.pdf Projekty uchwał
  Black_Pearl_S.A._-_NWZ_12.2017_r._-_formularz_pelnomocnictwa_-_uzupelniony.pdf Pełnomocnictwo

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-822 Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  _22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-12-11
  Grzegorz Brzezicki

  Prezes Zarządu Grzegorz Brzezicki


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego
  na dzień 29 grudnia 2017 roku na żądanie akcjonariusza
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-822
  Miasto Milanówek
  Ulica Brzozowa
  Nr 1
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2017-12-11
  Rok biezacy 2017
  Numer 16
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Otrzymanie żądania akcjonariusza

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Otrzymanie żądania akcjonariusza BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  08-12-2017 17:13:19 | Bieżący | ESPI | 15/2017

  oRB-W_ASO: Otrzymanie żądania akcjonariusza

  PAP
  Data: 2017-12-08

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 1 załącznik

 • zalacznik_do_raportu_bd.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 15 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-12-08
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Otrzymanie żądania akcjonariusza
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania

  Treść raportu:
  Zarząd Black Pearl S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 roku otrzymał
  żądanie akcjonariusza, reprezentującego co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Spółki,
  działającego na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczące umieszczenia
  w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia
  2017 roku następujących spraw:

  1. zmiany statutu Spółki polegającej na zmianie firmy Spółki na “InterFarMed S.A.”;
  2. wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

  Ponadto działając na podstawie przepisu art. 401 §4 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz
  zgłosił projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 roku, to jest do sprawy opisanej
  w pkt 3 porządku obrad _”Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
  Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem
  dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki”_.

  Treść żądania akcjonariusza oraz zgłoszony projekt uchwały stanowią załączniki do
  niniejszego raportu.

  Załączniki
  Plik Opis
  zalacznik_do_raportu_bd.pdf Żądanie akcjonariusza i projekt uchwały

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-822 Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  _22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-12-08 Grzegorz Brzezicki

  Prezes Zarządu Grzegorz Brzezicki


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Otrzymanie żądania akcjonariusza
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-822
  Miasto Milanówek
  Ulica Brzozowa
  Nr 1
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2017-12-08
  Rok biezacy 2017
  Numer 15
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

  08-12-2017 16:56:34 | Bieżący | EBI | 22/2017

  Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku („Emitent”) informuje, iż w dniu 8 grudnia 2017 roku powziął informację o rezygnacji Pana Tomasza Dudka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień 8 grudnia 2017 r.

  Postawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu