Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za III kwartał 2017 roku Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

14-11-2017 18:12:48 | Kwartalny | EBI | 19/2017

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

Black Pearl S.A. Raport_Kwartalnay_3-2017