Udzielenie poręczenia zabezpieczenia spółki zależnej

Raporty Spółek ESPI/EBI

Udzielenie poręczenia zabezpieczenia spółki zależnej BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

29-09-2017 21:00:11 | Bieżący | ESPI | 12/2017

oRB_ASO: Udzielenie poręczenia zabezpieczenia spółki zależnej

PAP
Data: 2017-09-29

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-29
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Udzielenie poręczenia zabezpieczenia spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _”Emitent” lub “Spółka”_ informuje o udzieleniu poręczenia
do kwoty przeterminowanych zobowiązań powiększonej o odsetki i koszty w ramach wystawionego
weksla in blanco przez ZDROWIE GT Poland Sp. z o.o. S.K. _”Zdrowie GT”_ – spółki
zależnej od Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, iż przedmiotowe zabezpieczenie
zostało ustanowione na rzecz ZDROWIE GT w ramach zawartej przez ZDROWIE GT umowy
handlowej z dostawcą produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zabezpieczenie zostało
ustanowione na wypadek wystąpienia przeterminowanych zobowiązań handlowych wobec dostawcy.
Może zostać uruchomione w przypadku nie wywiązania się przez ZDROWIE GT z płatności
na rzecz dostawcy.

Przedmiotowa kwota zabezpieczenia została udzielona w ramach zabezpieczenia limitu
handlowego udzielonego przez dostawcę produktów medycznych na rzecz ZDROWIE GT. Standardową
procedurą w branży farmaceutycznej jest udzielanie limitów kupieckich przez dostawców
towarów pod zabezpieczenia lub poręczenia zgodnie z kodeksem cywilnym i innymi przepisami.

ZDROWIE GT jest współwłaścicielem oraz zarządcą sieci aptek “Zdrowie”. Aktualnie
sieć składa się z 4 aptek _dwie apteki w Pruszkowie oraz dwie apteki w Warszawie_.
Działalność ZDROWIE GT polega na zakupie towarów _produkty farmaceutyczne_ oraz ich
sprzedaży poprzez sieć własnych aptek klientom detalicznym/pacjentom.

Aktualnie ZDROWIE GT – spółka zależna od Emitenta rozpoczęła restrukturyzację aptek.
W ramach prowadzonych działań ZDROWIE GT odbudowuje potencjały zakupowe w hurtowniach
farmaceutycznych poprzez zawieranie umów współpracy i przyznawanie limitów kupieckich.
Nawiązuje kontrakty z domami pomocy społecznej oraz szpitalami.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-29 Grzegorz Brzezicki Prezes Zarząu Grzegorz Brzezicki


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Udzielenie poręczenia zabezpieczenia spółki zależnej
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek
Ulica Brzozowa
Nr 1
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2017-09-29
Rok biezacy 2017
Numer 12
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.