Zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

26-04-2017 17:05:09 | Bieżący | ESPI | 6/2017

oRB_ASO: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych.

PAP
Data: 2017-04-26

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-26
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą BLACK PEARL Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku _”Emitent”_,
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 kwietnia 2017 r. Emitent powziął informację
od akcjonariusza BOND FX FUND LLP _”Akcjonariusz”_, przekazaną na podstawie art. 69
ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu progu
15 % ogólnej liczby akcji odpowiadającej liczbie głosów w Spółce.

Akcjonariusz poinformował, że:
1. zawarł dnia 18 kwietnia 2017 r. umowę zbycia 37.500.000 sztuk akcji Emitenta;
2. przed zmianą – Akcjonariusz posiadał 37.500.000 sztuk Akcji, których udział procentowy
w kapitale zakładowym Spółki wynosił 15,29 % oraz uprawniał do oddania 37.500.000
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki – odpowiadających 15,29 % udziału
w głosach na walnym zgromadzeniu;
3. po zmianie – Akcjonariusz nie posiada akcji Emitenta;
4. na chwilę złożenia zawiadomienia, Akcjonariusz nie zamierza podejmować czynności
skutkujących zwiększeniem udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów w okresie 12 miesięcy
od złożenia zawiadomienia;
5. brak podmiotów zależnych wobec Akcjonariusza, które posiadałyby akcje Emitenta.

Akcje, które podlegały transakcji nie znajdują się w obrocie na rynku alternatywnym
NewConnect i nie są zdematerializowane. Nie mają wpływu na płynność rynkową akcji
spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-26 Joanna Bensari Prezes Zarządu Joanna Bensari


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek
Ulica Brzozowa
Nr 1
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2017-04-26
Rok biezacy 2017
Numer 6
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

21-04-2017 17:25:26 | Bieżący | ESPI | 5/2017

oRB_ASO: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych.

PAP
Data: 2017-04-21

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-21
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą BLACK PEARL Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku _”Emitent”_,
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 kwietnia 2017 r. do Emitenta wpłynęło
zawiadomienie od akcjonariusza BENEFIT FX SYSTEM LLP _”Akcjonariusz”_, przekazane
na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
o przekroczeniu progu 15 % ogólnej liczby akcji odpowiadającej liczbie głosów w Spółce.

Akcjonariusz poinformował, że:
1. zawarł dnia 18 kwietnia 2017 r. umowę zbycia 37.500.000 sztuk akcji Emitenta;
2. przed zmianą – Akcjonariusz posiadał 37.500.000 sztuk Akcji, których udział procentowy
w kapitale zakładowym Spółki wynosił 15,29 % oraz uprawniał do oddania 37.500.000
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki – odpowiadających 15,29 % udziału
w głosach na walnym zgromadzeniu;
3. po zmianie – Akcjonariusz nie posiada akcji Emitenta;
4. na chwilę złożenia zawiadomienia Akcjonariusz nie zamierza podejmować czynności
skutkujących zwiększeniem udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów w okresie 12 miesięcy
od złożenia zawiadomienia;
5. brak podmiotów zależnych wobec Akcjonariusza, które posiadałyby akcje Emitenta.

Akcje, które podlegały transakcji nie znajdują się w obrocie na rynku alternatywnym
NewConnect gdyż nie są zdematerializowane.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-21 Joanna Bensari

Prezes Zarządu Joanna Bensari


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek
Ulica Brzozowa
Nr 1
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2017-04-21
Rok biezacy 2017
Numer 5
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raporty Spółek ESPI/EBI

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

19-04-2017 20:46:31 | Bieżący | ESPI | 3/2017

oRB_ASO: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych

PAP
Data: 2017-04-19

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-19
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą BLACK PEARL Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku _”Emitent”_,
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. do Emitenta wpłynęło
zawiadomienie od akcjonariusza Emitenta Janusza Skopowskiego _”Akcjonariusz”_, przekazane
na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
o przekroczeniu progu 15 % ogólnej liczby akcji odpowiadającej liczbie głosów w Spółce.

Akcjonariusz poinformował, że:

1. zawarł dnia 18 kwietnia 2017 r. umowę nabycia 37.500.000 sztuk akcji Emitenta;

2. przed zmianą – nie posiadał akcji Spółki BLACK PEARL S.A.

3. po zmianie – Akcjonariusz posiada 37.500.000 sztuk Akcji, których udział procentowy
w kapitale zakładowym Spółki wynosi 15,29 % oraz uprawnia do oddania 37.500.000 głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki odpowiadających 15,29 % udziału w głosach na walnym
zgromadzeniu;

4.transakcja była dokonana poza rynkiem, gdyż akcje, które jej podlegały nie znajdują
się w obrocie na rynku alternatywnym NewConnect _nie są zdematerializowane_;

5. na chwilę złożenia zawiadomienia Akcjonariusz nie ma zamiaru zmniejszania udziału
w ogólnej liczbie akcji i głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia;

6. brak podmiotów zależnych wobec Akcjonariusza, które posiadałyby akcje Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-19 Joanna Bensari Prezes Zarządu Joanna Bensari


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek
Ulica Brzozowa
Nr 1
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2017-04-19
Rok biezacy 2017
Numer 3
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raporty Spółek ESPI/EBI

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

19-04-2017 20:49:01 | Bieżący | ESPI | 4/2017

oRB_ASO: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych

PAP
Data: 2017-04-19

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-19
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą BLACK PEARL Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku _”Emitent”_,
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. do Emitenta wpłynęło
zawiadomienie od akcjonariusza Emitenta Janusza Skopowskiego _”Akcjonariusz”_, przekazane
na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
o przekroczeniu progu 30 % ogólnej liczby akcji odpowiadającej liczbie głosów w spółce.

Akcjonariusz poinformował, że:

1. zawarł dnia 18 kwietnia 2017 r. umowę nabycia 37.500.000 sztuk akcji Emitenta;

2. przed zmianą – Akcjonariusz posiadał 37.500.000 sztuk Akcji, których udział procentowy
w kapitale zakładowym Spółki wynosił 15,29 % oraz uprawniał do oddania 37.500.000
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki – odpowiadających 15,29 % udziału
w głosach na walnym zgromadzeniu;

3. po zmianie – Akcjonariusz posiada 75.000.000 sztuk Akcji, których udział procentowy
w kapitale zakładowym Spółki wynosi 30,58 % oraz uprawnia do oddania 75.000.000 głosów
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki odpowiadających 30,58 % udziału w głosach
na walnym zgromadzeniu.

4.transakcja była dokonana poza rynkiem, gdyż akcje, które jej podlegały nie znajdują
się w obrocie na rynku alternatywnym NewConnect _nie są zdematerializowane_;

5. na chwilę złożenia zawiadomienia Akcjonariusz nie będzie zmniejszał udziału w ogólnej
liczbie akcji i głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia;

6. brak podmiotów zależnych wobec Akcjonariusza, które posiadałyby akcje Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-19 Joanna Bensari Prezes Zarządu Joanna Bensari


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek
Ulica Brzozowa
Nr 1
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2017-04-19
Rok biezacy 2017
Numer 4
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Rejestracja przez Sąd objęcia udziałów przez BLACK PEARL S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki celowej ?INTERFARM MED? Sp. z o.o.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.