Uzyskanie finansowania na realizację 100 % inwestycji deweloperskiej w Milanówku przez spółkę zależną NORDIC MILAN Sp. z o.o. w wysokości 27.974,734,00 zł

Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzyskanie finansowania na realizację 100 % inwestycji deweloperskiej w Milanówku przez spółkę zależną NORDIC MILAN Sp. z o.o. w wysokości 27.974,734,00 zł BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

31-03-2017 20:56:51 | Bieżący | ESPI | 2/2017

oRB_ASO: Uzyskanie finansowania na realizację 100 % inwestycji deweloperskiej w Milanówku przez
spółkę zależną NORDIC MILAN Sp. z o.o. w wysokości 27.974,734,00 zł

PAP
Data: 2017-03-31

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2017

Data sporządzenia: 2017-03-31
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Uzyskanie finansowania na realizację 100 % inwestycji deweloperskiej w Milanówku przez
spółkę zależną NORDIC MILAN Sp. z o.o. w wysokości 27.974,734,00 zł
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu 31 marca 2017 r. spółka
zależna NORDIC MILAN Sp. z o.o. zawarła umowę o kredyt na finansowanie inwestycji
deweloperskiej w Milanówku.

Kwota finansowania udzielonego przez bank jest równa 27.974,734,00 _słownie: dwadzieścia
siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery
złote_. Inwestycja dotyczy budowy 188 mieszkań w podwyższonym standardzie w Milanówku.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych 30 września 2018 r.
Spółka przewiduje kolejne inwestycje na terenach własnych.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-31 Joanna Bensari Prezes Zarząda Joanna Bensari


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Uzyskanie finansowania na realizację 100 % inwestycji deweloperskiej w Milanówku przez
spółkę zależną NORDIC MILAN Sp. z o.o. w wysokości 27.974,734,00 zł
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek
Ulica Brzozowa
Nr 1
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2017-03-31
Rok biezacy 2017
Numer 2
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Objęcie przez BLACK PEARL S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Farm-Med. Sp. z o.o.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Objęcie przez BLACK PEARL S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Farm-Med. Sp. z o.o. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

17-03-2017 23:03:23 | Bieżący | ESPI | 1/2017

oRB_ASO: Objęcie przez BLACK PEARL S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Farm-Med.
Sp. z o.o.

PAP
Data: 2017-03-17

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2017

Data sporządzenia: 2017-03-17
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Objęcie przez BLACK PEARL S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Farm-Med.
Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd spółki BLACK PEARL S.A. informuje o podwyższeniu kapitału zakładowego Farm–Med.
Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wcześniej posiadał 51 % pakiet kontrolny.

Obecnie, po podwyższeniu, kapitał zakładowy Farm–Med. sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
wynosi 1.500.000,00 zł _słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych_, a Emitent
posiada 50,003 % udziałów.

Zaangażowanie Emitenta w branżę farmaceutyczną jest ściśle związane ze strategią biznesową
Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-17 Joanna Bensari Prezes Zarządu Joanna Bensari


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Objęcie przez BLACK PEARL S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Farm-Med.
Sp. z o.o.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek
Ulica Brzozowa
Nr 1
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2017-03-17
Rok biezacy 2017
Numer 1
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.