Uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

19-12-2016 17:30:51 | Bieżący | ESPI | 26/2016

oRB-W_ASO: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.

PAP
Data: 2016-12-19

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 1 załącznik

 • zalacznik.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 26 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-12-19
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  W związku z instrukcją Komisji Nadzoru Finansowego, Emitent podaje do publicznej wiadomości
  uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.

  Zarząd BLACK PEARL S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 15 listopada 2016 roku otrzymał
  od BOND FX FUND LLP _dalej: Zawiadamiający_ zawiadomienie o przekroczeniu progu 15%
  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki BLACK PEARL S.A.

  Zawiadamiający powziął informację na podstawie raportu Spółki _Raport Bieżący EBI
  nr 40/2016_ iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 28.10.2016 r. wpisu podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki _dalej: Zdarzenie_ w związku z emisją 75.000.000 szt. akcji zwykłych
  na okaziciela serii F.

  Tym samym, w dniu dokonania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, BOND FX
  FUND LLP skutecznie nabył 37.500.000 sztuk akcji Emitenta.

  Zawiadamiający posiada 37.500.000 sztuk akcji, których udział procentowy w kapitale
  zakładowym Spółki wynosi 15,29 % oraz uprawnia do oddania 37.500.000 głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki odpowiadających 15,29 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.

  Przed zaistnieniem Zdarzenia, Zawiadamiający nie posiadał akcji Black Pearl S.A. oraz
  nie ma podmiotów powiązanych, posiadających Akcje Spółki BLACK PEARL S.A.

  Załączniki
  Plik Opis
  zalacznik.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-12-19 Joanna Bensari Prezes Zarządu Joanna Bensari


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod
  Miasto Milanówek
  Ulica Brzozowa
  Nr 1
  Tel.
  Fax
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2016-12-19
  Rok biezacy 2016
  Numer 26
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  19-12-2016 17:24:25 | Bieżący | ESPI | 25/2016

  oRB-W_ASO: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.

  PAP
  Data: 2016-12-19

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 1 załącznik

 • zalacznik_do_ESPI_Benefit.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 25 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-12-19
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  W związku z instrukcją Komisji Nadzoru Finansowego, Emitent podaje do publicznej wiadomości
  uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.

  Zarząd BLACK PEARL S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 15 listopada 2016 roku otrzymał
  od BENEFIT FX SYSTEM LLP _dalej: Zawiadamiający_ zawiadomienie o przekroczeniu progu
  15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki BLACK PEARL S.A.

  Zawiadamiający powziął informację na podstawie raportu Spółki _Raport Bieżący EBI
  nr 40/2016_ iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 28.10.2016 r. wpisu podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki _dalej: Zdarzenie_ w związku z emisją 75.000.000 szt. akcji zwykłych
  na okaziciela serii F.

  Tym samym, w dniu dokonania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, BENEFIT
  FX SYSTEM LLP skutecznie nabył 37.500.000 sztuk akcji Emitenta.

  Zawiadamiający posiada 37.500.000 sztuk akcji, których udział procentowy w kapitale
  zakładowym Spółki wynosi 15,29 % oraz uprawnia do oddania 37.500.000 głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki odpowiadających 15,29 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.

  Przed zaistnieniem Zdarzenia, Zawiadamiający nie posiadał akcji Black Pearl S.A. oraz
  nie ma podmiotów powiązanych, posiadających Akcje Spółki BLACK PEARL S.A.

  Załączniki
  Plik Opis
  zalacznik_do_ESPI_Benefit.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-12-19 Joanna Bensari

  Prezes Zarządu Joanna Bensari


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod
  Miasto Milanówek
  Ulica Brzozowa
  Nr 1
  Tel.
  Fax
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2016-12-19
  Rok biezacy 2016
  Numer 25
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Zawarcie znaczącej umowy skutkującej nabyciem aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta.

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Zawarcie znaczącej umowy skutkującej nabyciem aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  13-12-2016 14:01:54 | Bieżący | ESPI | 24/2016

  oRB_ASO: Zawarcie znaczącej umowy skutkującej nabyciem aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta.

  PAP
  Data: 2016-12-13

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 24 / 2016

  Data sporządzenia: 2016-12-13
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Zawarcie znaczącej umowy skutkującej nabyciem aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  Zarząd Black Pearl S.A. dalej: “Spółka” niniejszym informuje, iż w dniu 13 grudnia
  2016 r. Spółka zawarła umowę cywilno-prawną, na podstawie, której Spółka nabyła patent
  “Modułowe urządzenie do wzdłużnego rozdrabniania drewna do produkcji tworzywa drzewnego”,
  który został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, za numerem
  zgłoszenia P.403730 “Patent”.

  Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach.

  Spółka będzie udzielała licencji innym podmiotom na korzystanie z Patentu za wynagrodzeniem.

  Powyższe działanie jest kontynuacją współpracy pomiędzy Spółką a podmiotami: POLDAN,
  BIOMASS ENERGY PROJECT, o której Emitent informował we wcześniejszych raportach:

  – raport ESPI nr 23 z dnia 12.12.2016 r.
  – raport ESPI nr 18 z dnia 21.10.2016 r.
  – raport ESPI nr 17 z dnia 19.10.2016 r.

  Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
  nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-822 Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-12-13 Joanna Prezes Zarządu Joanna Bensari


  Identyfikator raportu g3rnkvrut1
  Nazwa raportu RB_ASO
  Symbol raportu RB_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Zawarcie znaczącej umowy skutkującej nabyciem aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta.

  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-822
  Miasto Milanówek
  Ulica Brzozowa
  Nr 1
  Tel.
  Fax
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2016-12-13
  Rok biezacy 2016
  Numer 24
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia patentu Lignolit

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia patentu Lignolit BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  12-12-2016 15:02:09 | Bieżący | ESPI | 23/2016

  oRB_ASO: Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia patentu Lignolit

  PAP
  Data: 2016-12-12

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 23 / 2016

  Data sporządzenia: 2016-12-12
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia patentu Lignolit
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  Zarząd spółki pod firmą BLACK PEARL S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o przystąpieniu
  w dniu 12.12.2016 roku do negocjacji związanych z nabyciem patentu Lignolit.

  Przedmiotem wynalazku jest innowacyjne modułowe urządzenie do wzdłużnego rozdrabniania
  drewna do postaci pasm włókien używanych do produkcji tworzywa drzewnego “Lignolit”
  przez spajanie w płyty i belki.

  Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
  nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie
  nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia
  16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na
  rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
  Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-822 Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-12-12 Joanna Bensari Prezes Zarządu Joanna Bensari


  Identyfikator raportu g3rnkvrut1
  Nazwa raportu RB_ASO
  Symbol raportu RB_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia patentu Lignolit
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-822
  Miasto Milanówek
  Ulica Brzozowa
  Nr 1
  Tel.
  Fax
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2016-12-12
  Rok biezacy 2016
  Numer 23
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.