Rozpoczęcie przez Spółkę zależną od Emitenta – ECO MILAN z siedzibą w Warszawie negocjacji w sprawie nabycia nieruchomości inwestycyjnej w Warszawie oraz przystąpienia do SPV.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozpoczęcie przez Spółkę zależną od Emitenta – ECO MILAN z siedzibą w Warszawie negocjacji w sprawie nabycia nieruchomości inwestycyjnej w Warszawie oraz przystąpienia do SPV. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

30-11-2016 17:50:16 | Bieżący | ESPI | 22/2016

oRB_ASO: Rozpoczęcie przez Spółkę zależną od Emitenta – ECO MILAN z siedzibą w Warszawie negocjacji
w sprawie nabycia nieruchomości inwestycyjnej w Warszawie oraz przystąpienia do SPV.

PAP
Data: 2016-11-30

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2016

Data sporządzenia: 2016-11-30
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Rozpoczęcie przez Spółkę zależną od Emitenta – ECO MILAN z siedzibą w Warszawie negocjacji
w sprawie nabycia nieruchomości inwestycyjnej w Warszawie oraz przystąpienia do SPV.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą BLACK PEARL S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o rozpoczęciu
w dniu 30 listopada 2016 r. przez spółkę zależną ECO MILAN Sp. z o.o. negocjacji
dotyczących zakupu nieruchomości gruntowej w Warszawie oraz przystąpieniu do Spółki
Celowej.

Nieruchomość jest położona w dzielnicy Bielany. Działka inwestycyjna posiada wydaną
prawomocną decyzję o warunkach zabudowy. Koncepcja projektowa zakłada budowę budynku
mieszkalnego o siedmiu kondygnacjach nadziemnych, w parterze powstaną lokale usługowe.
Przewidziano jedną kondygnację podziemną jako wielostanowiskową halę garażową dla
pojazdów.

Wartość inwestycji przekracza 20.000.000 zł _słownie: dwadzieścia milionów złotych_.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-30 Joanna Bensari Prezes Zarządu Joanna Bensari


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Rozpoczęcie przez Spółkę zależną od Emitenta – ECO MILAN z siedzibą w Warszawie negocjacji
w sprawie nabycia nieruchomości inwestycyjnej w Warszawie oraz przystąpienia do SPV.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek
Ulica Brzozowa
Nr 1
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2016-11-30
Rok biezacy 2016
Numer 22
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Art. 19 ust. 3 MAR

Raporty Spółek ESPI/EBI

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Art. 19 ust. 3 MAR BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

22-11-2016 17:50:48 | Bieżący | ESPI | 21/2016

oRB-W_ASO: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Art. 19 ust. 3 MAR

PAP
Data: 2016-11-22

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 1 załącznik

 • zalacznik_nr_1_-_zawiadomienie.jpg
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 21 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-11-22
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Powiadomienie o transakcjach na akcjach Art. 19 ust. 3 MAR
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki
  zarządcze.
  Treść raportu:
  BLACK PEARL S.A. “Spółka”, “Emitent” informuje, że otrzymał drogą pocztową od Pana
  Janusza Okrutnego powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 3 rozporządzenia
  MAR. Od dnia 5 października 2016 r. Pan Janusz Okrutny nie jest powiązany z Emitentem.
  Zgodnie z zaleceniami przekazanymi Spółce przez Komisję Nadzoru Finansowego, Emitent
  w załączeniu przekazuje treść powiadomienia.

  Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez
  osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Załączniki
  Plik Opis
  zalacznik_nr_1_-_zawiadomienie.jpg Zawiadomienie

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-822 Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-11-22 Joanna Bensari Prezes Zarządu Joanna Bensari


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Powiadomienie o transakcjach na akcjach Art. 19 ust. 3 MAR
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-822
  Miasto Milanówek
  Ulica Brzozowa
  Nr 1
  Tel.
  Fax
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2016-11-22
  Rok biezacy 2016
  Numer 21
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Struktura akcjonariatu BLACK PEARL S.A. na dzień 16. listopada 2016 r.

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Struktura akcjonariatu BLACK PEARL S.A. na dzień 16. listopada 2016 r. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  16-11-2016 17:47:52 | Bieżący | ESPI | 21/2016

  oRB-W_ASO: Struktura akcjonariatu BLACK PEARL S.A. na dzień 16. listopada 2016 r.

  PAP
  Data: 2016-11-16

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 1 załącznik

 • BLACK_PEARL_Akcjonariat.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 21 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-11-16
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Struktura akcjonariatu BLACK PEARL S.A. na dzień 16. listopada 2016 r.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Załączniki
  Plik Opis
  BLACK_PEARL_Akcjonariat.pdf Struktura akcjonariatu BLACK PEARL S.A. na dzień 16. listopada 2016 r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-822 Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-11-16 Joanna Bensari Prezes Zarządu Joanna Bensari


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Struktura akcjonariatu BLACK PEARL S.A. na dzień 16. listopada 2016 r.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-822
  Miasto Milanówek
  Ulica Brzozowa
  Nr 1
  Tel.
  Fax
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2016-11-16
  Rok biezacy 2016
  Numer 21
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki Black Pearl S.A.

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.

  Zawarcie umowy dotyczącej generalnego wykonawstwa budynków wielorodzinnych w Milanówku jako dalszy etap współpracy ECO MILAN Sp. z o.o. z NORDIC DEVELOPMENT S.A.

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Zawarcie umowy dotyczącej generalnego wykonawstwa budynków wielorodzinnych w Milanówku jako dalszy etap współpracy ECO MILAN Sp. z o.o. z NORDIC DEVELOPMENT S.A. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  15-11-2016 16:21:51 | Bieżący | ESPI | 20/2016

  oRB_ASO: Zawarcie umowy dotyczącej generalnego wykonawstwa budynków wielorodzinnych w Milanówku
  jako dalszy etap współpracy ECO MILAN Sp. z o.o. z NORDIC DEVELOPMENT S.A.

  PAP
  Data: 2016-11-15

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 20 / 2016

  Data sporządzenia: 2016-11-15
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Zawarcie umowy dotyczącej generalnego wykonawstwa budynków wielorodzinnych w Milanówku
  jako dalszy etap współpracy ECO MILAN Sp. z o.o. z NORDIC DEVELOPMENT S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  Zarząd Black Pearl S.A. _dalej: Spółka_ niniejszym informuje, iż w dniu 14 listopada
  2016 r. spółka zależna NORDIC MILAN Sp. z o.o. zawarła z DEKPOL S.A. umowę na generalne
  wykonawstwo projektu inwestycyjnego, w skład którego wchodzą cztery budynki wielorodzinne
  w zorganizowanym zespole zabudowy z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą
  w Milanówku.

  Celem Umowy jest kompleksowe wybudowanie Obiektu “pod klucz” oraz przekazanie go do
  użytkowania. Emitent posiada 95% udziałów w ECO MILAN Sp. z o.o.

  Planowany termin zakończenia robót budowlanych ustalono na 30 września 2018 r.

  Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
  nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie
  nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-822 Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-11-15 Joanna Bensari Prezes Zarządu Joanna Bensari


  Identyfikator raportu g3rnkvrut1
  Nazwa raportu RB_ASO
  Symbol raportu RB_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Zawarcie umowy dotyczącej generalnego wykonawstwa budynków wielorodzinnych w Milanówku
  jako dalszy etap współpracy ECO MILAN Sp. z o.o. z NORDIC DEVELOPMENT S.A.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-822
  Miasto Milanówek
  Ulica Brzozowa
  Nr 1
  Tel.
  Fax
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2016-11-15
  Rok biezacy 2016
  Numer 20
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Deklaracja o wstrzymaniu na okres dwóch lat dematerializacji i dopuszczenia do obrotu akcji serii F

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.

  Raport okresowy za III kwartał 2016 r.

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.

  Kontrakt o współpracy i przystąpienie do spółki celowej z NORDIC DEVELOPMENT S.A.

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Kontrakt o współpracy i przystąpienie do spółki celowej z NORDIC DEVELOPMENT S.A. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  10-11-2016 18:53:31 | Bieżący | ESPI | 19/2016

  oRB_ASO: Kontrakt o współpracy i przystąpienie do spółki celowej z NORDIC DEVELOPMENT S.A.

  PAP
  Data: 2016-11-10

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 19 / 2016

  Data sporządzenia: 2016-11-10
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Kontrakt o współpracy i przystąpienie do spółki celowej z NORDIC DEVELOPMENT S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  Zarząd Spółki pod firmą BLACK PEARL S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o rozpoczęciu
  w dniu 8. listopada 2016 r. ścisłej współpracy pomiędzy ECO MILAN Sp. z o.o. i NORDIC
  DEVELOPMENT S.A.

  Zawarta umowa zakłada wspólną realizację przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą
  “Budowa kompleksu czterech budynków wielorodzinnych _…_ w Milanówku”.

  Emitent posiada 95% udziałów w ECO MILAN Sp. z o.o.
  NORDIC DEVELOPMENT to doświadczony deweloper operujący na polskim rynku nieruchomości.
  Celem kooperacji jest realizacja projektów wysokiej jakości i wyróżniającej się architekturze.

  W celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia, ECO MILAN oraz NORDIC DEVELOPMENT objęły
  po 50% udziałów w NORDIC MILAN Sp. z o.o. – spółce celowej do realizacji osiedla w
  Milanówku. NORDIC MILAN nabył od ECO MILAN zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą
  realizowane przedsięwzięcie.
  Wartość transakcji wyniosła ponad 8.000.000 zł _słownie: osiem milionów złotych_.

  Zaplanowana w budżecie wartość przychodów z inwestycji przekracza 50.000.000 zł _słownie:
  pięćdziesiąt milionów złotych_. Zakładany termin jej zakończenia to I kwartał 2019
  r.

  Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
  nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie
  nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-11-10 Joanna Bensari

  Prezes Zarządu Joanna Bensari


  Identyfikator raportu g3rnkvrut1
  Nazwa raportu RB_ASO
  Symbol raportu RB_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Kontrakt o współpracy i przystąpienie do spółki celowej z NORDIC DEVELOPMENT S.A.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod
  Miasto Milanówek
  Ulica Brzozowa 1
  Nr
  Tel.
  Fax
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2016-11-10
  Rok biezacy 2016
  Numer 19
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.