WYCOFANIE ?WNIOSKU O DEMATERIALIZACJĘ I DOPUSZCZENIE DO OBROTU AKCJI SERII E?.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Informacja uzupełniająca w sprawie kooperacji przy programie badawczo-rozwojowym jako kontynuacja EBI 37/2016 oraz ESPI 17/2016

Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja uzupełniająca w sprawie kooperacji przy programie badawczo-rozwojowym jako kontynuacja EBI 37/2016 oraz ESPI 17/2016 BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

21-10-2016 17:50:57 | Bieżący | ESPI | 18/2016

oRB-W_ASO: Informacja uzupełniająca w sprawie kooperacji przy programie badawczo-rozwojowym jako
kontynuacja EBI 37/2016 oraz ESPI 17/2016

PAP
Data: 2016-10-21

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 1 załącznik

 • zalacznik_nr_1.docx
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 18 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-10-21
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Informacja uzupełniająca w sprawie kooperacji przy programie badawczo-rozwojowym jako
  kontynuacja EBI 37/2016 oraz ESPI 17/2016
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  W związku z komunikatem EBI nr 37/2016 z dn. 14.10.2016 r. Zarząd Spółki pod firmą
  BLACK PEARL S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ zobowiązał się , że opublikuje informacje o
  docelowej wartości przedsięwzięcia , po zakończeniu analizy finansowej – w procesie
  badawczym , a także wdrożeniu technologii wzdłużnego rozdrabniania drewna oraz budowy
  innowacyjnego urządzenia nowej generacji.

  Niniejszym przekazujemy do publicznej wiadomości stan obliczeń i założeń do projektu
  na dzień 20.10.2016 roku.

  Załączniki:
  1_ Raport
  2_ Procedura wyceny wartości licencyjnej know-how animatorów projektu
  3_ Symulacja wartości know-how animatorów projektu przy stałych procentowych stawkach
  licencyjnych

  Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
  nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie
  nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia
  16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na
  rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
  Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Załączniki
  Plik Opis
  zalacznik_nr_1.docx Raport

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-822 Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  ul. Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  22 415 41 46
  _telefon_ _fax_
  biuro@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  7010211009 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-10-21 Joanna Bensari Prezes Zarządu Joanna Bensari


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Informacja uzupełniająca w sprawie kooperacji przy programie badawczo-rozwojowym jako
  kontynuacja EBI 37/2016 oraz ESPI 17/2016
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-822
  Miasto Milanówek
  Ulica ul. Brzozowa
  Nr 1
  Tel. 22 415 41 46
  Fax
  e-mail biuro@blackpearlcapital.pl
  NIP 7010211009
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2016-10-21
  Rok biezacy 2016
  Numer 18
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Trójstronne negocjacje w sprawie kooperacji przy programie badawczo-rozwojowym jako kontynuacja EBI 37/2016.

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Trójstronne negocjacje w sprawie kooperacji przy programie badawczo-rozwojowym jako kontynuacja EBI 37/2016. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  19-10-2016 17:38:10 | Bieżący | ESPI | 17/2016

  oRB_ASO: Trójstronne negocjacje w sprawie kooperacji przy programie badawczo-rozwojowym jako
  kontynuacja EBI 37/2016.

  PAP
  Data: 2016-10-19

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 17 / 2016

  Data sporządzenia: 2016-10-19
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Trójstronne negocjacje w sprawie kooperacji przy programie badawczo-rozwojowym jako
  kontynuacja EBI 37/2016.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  W związku z komunikatem EBI nr 37/2016 z dn. 14. października 2016 r. Zarząd Spółki
  pod firmą BLACK PEARL S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o rozpoczęciu w dniu 17.
  października 2016 roku fazy trójstronnych negocjacji Emitenta oraz Biomass Energy
  Project S.A. z Zakładami Drzewnymi Poldan Eksport Import w Sławnie .

  Posiedzenie negocjacyjne odbyło się w Gdyni i miało na celu wypracowanie koncepcji
  współpracy w procesie badawczym , a także wdrożenie technologii wzdłużnego rozdrabniania
  drewna oraz budowy innowacyjnego urządzenia nowej generacji.

  Firma Poldan należy do czołowych przedsiębiorstw w Polsce i jest liderem branży w
  województwie zachodniopomorskim . Działalność podmiotu jest skupiona na przetwórstwie
  surowca drzewnego. Poldan istnieje na rynku od 1980 r. i posiada dwa duże zakłady
  produkcyjne.

  Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
  nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie
  nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia
  16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na
  rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
  Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-822 Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-10-19 Joanna Bensari

  Prezes Zarządu Joanna Bensari


  Identyfikator raportu g3rnkvrut1
  Nazwa raportu RB_ASO
  Symbol raportu RB_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Trójstronne negocjacje w sprawie kooperacji przy programie badawczo-rozwojowym jako
  kontynuacja EBI 37/2016.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-822
  Miasto Milanówek
  Ulica Brzozowa
  Nr 1
  Tel.
  Fax
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2016-10-19
  Rok biezacy 2016
  Numer 17
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Rozpoczęcie znaczącej współpracy gospodarczej BLACK PEARL S.A. polegającej na kooperacji w procesie inwestycyjnym

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.

  Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.