Zwiększenie zaangażowania BLACK PEARL S.A. w spółce ECOMILAN Sp. z o.o. do poziomu 95,00 % kapitału zakładowego przejmowanej spółki.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Aktualny stan akcjonariatu BLACK PEARL S.A.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Deklaracja APOPHIS S.A. gwarantująca blokadę praw do obrotu akcjami BLACK PEARL S.A. w ilości 130.000.000 szt. co stanowi 76,31% całkowitej liczby akcji

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

BLACK PEARL S.A. – zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raporty Spółek ESPI/EBI

BLACK PEARL S.A. – zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

14-09-2016 23:04:46 | Bieżący | ESPI | 62/2016

oRB_ASO: BLACK PEARL S.A. – zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych

PAP
Data: 2016-09-14

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 2016

Data sporządzenia: 2016-09-14
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
BLACK PEARL S.A. – zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą BLACK PEARL Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku “Emitent”,
podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 września 2016 r. powziął informację
od akcjonariusza Emitenta, 01CYBERATON Spółka Akcyjna “Akcjonariusz”, na podstawie
art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu
udziału poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w spółce.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE
BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
biuro@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-14 Joanna Bensari Prezes Zarządu Joanna Bensari


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul BLACK PEARL S.A. – zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych

Sektor Usługi inne (uin)
Kod
Miasto Milanówek
Ulica Brzozowa
Nr 1
Tel.
Fax
e-mail biuro@blackpearlcapital.pl
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2016-09-14
Rok biezacy 2016
Numer 62
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Przejęcie spółek z branży nieruchomościowej zgodnie z realizacją planów i strategii rozwoju Black Pearl S.A. Kwota transakcji : 6.360.000 zł

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.