Nabycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej

Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

28-07-2016 16:23:53 | Bieżący | ESPI | 16/2016

oRB-W_ASO: Nabycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej

PAP
Data: 2016-07-28

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 1 załącznik

 • Zawiadomienie_MAR_19_JO.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 16 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-07-28
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Nabycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki
  zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd Black Pearl S.A. dalej “Emitent” działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia
  MAR “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
  2014 r. w sprawie nadużyć na rynku” informuje, iż otrzymał od Pana Janusza Okrutnego,
  członka Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach
  Spółki. Zgodnie z nadesłanym powiadomieniem Pan Janusz Okrutny nabył 25 000 szt. akcji
  Black Pearl S.A. po cenie średniej 0,20 zł za akcję i posiada łącznie 1 225 000 szt.
  akcji. Janusz Okrutny oświadczył, że nie wyklucza zwiększenia zaangażowania w najbliższym
  czasie.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zawiadomienie_MAR_19_JO.pdf Powiadomienie J.Okrutny

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-822 Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  ul. Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  22 415 41 46
  _telefon_ _fax_
  biuro@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  7010211009 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-07-28 Joanna Bensari Prezes Zarządu Joanna Bensari


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Nabycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-822
  Miasto Milanówek
  Ulica ul. Brzozowa
  Nr 1
  Tel. 22 415 41 46
  Fax
  e-mail biuro@blackpearlcapital.pl
  NIP 7010211009
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2016-07-28
  Rok biezacy 2016
  Numer 16
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Uchwała Zarządu BLACK PEARL S.A. w sprawie dookreślenia podwyższenia kapitału zakładowego przy emisji akcji serii F.

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.

  Uchwała Rady Nadzorczej BLACK PEARL S.A. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.

  Zmiany organizacyjne w Spółce Black Pearl S.A.

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  01-07-2016 12:16:01 | Bieżący | ESPI | 15/2016

  oRB: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

  PAP
  Data: 2016-07-01

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 15 / 2016

  Data sporządzenia: 2016-07-01
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
  Treść raportu:
  Zarząd BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Milanówku przekazuje do publicznej wiadomości
  wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 r.

  Akcjonariusz: 01CYBERATON S.A.

  Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 29.850.140
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 29.850.140
  Udział w ogólnej liczbie głosów: 17,52%
  Udział w liczbie głosów na ZWZ: 18,44%

  Akcjonariusz: Skopowski Janusz

  Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 2.056.860
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.056.860
  Udział w ogólnej liczbie głosów: 1,21%
  Udział w liczbie głosów na ZWZ: 1,27%

  Akcjonariusz: APOPHIS S.A.

  Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 130.000.000
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 130.000.000
  Udział w ogólnej liczbie głosów: 76,32%
  Udział w liczbie głosów na ZWZ: 80,29%

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-060 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Plac Wolnica 13 lok 10
  _ulica_ _numer_
  _22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-07-01 JERZY DMOCHOWSKI PREZES Jerzy Dmochowski


  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2016-07-01
  Rok biezacy 2016
  Numer 15
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.