Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2016

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Ustalenie dnia wymiany akcji

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Raporty Spółek ESPI/EBI

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

14-06-2016 12:31:01 | Bieżący | ESPI | 13/2016

oRB: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami finansowymi

PAP
Data: 2016-06-14

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-14
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do
informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą BLACK PEARL Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku “Emitent”
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 czerwca 2016 roku Emitent otrzymał zawiadomienie
od Członka Rady Nadzorczej Janusza Okrutnego, o zakupie dwóch transz akcji przekazane
na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym
Pan Janusz Okrutny poinformował:
a_ o zawarciu w dniu 06.06.2016 roku umowy s akcji, na podstawie której nabył 1500
akcji Emitenta, za łączną cenę 3.825,00 złotych, to jest 2,55 zł za jedną akcję
b_ o zawarciu w dniu 10.06.2016 roku umowy sprzedaży akcji, na podstawie której nabył
1700 akcji Emitenta, za łączną cenę 4.131,00 złotych, to jest 2,43 zł za jedną akcję

Pan Janusz Okrutny poinformował, że posiada łącznie 60 000 szt. akcji Black Pearl
S.A i w najbliższym czasie nie wyklucza zwiększenia zaangażowania.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-06-14 JERZY DMOCHOWSKI PREZES Jerzy Dmochowski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami finansowymi
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2016-06-14
Rok biezacy 2016
Numer 13
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Uzupełnienie porządku obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku wraz z projektami uchwał

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Raport roczny Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2015.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.