Raport bieżący BLACK PEARL S.A

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport bieżący BLACK PEARL S.A BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

22-02-2016 11:13:08 | Bieżący | ESPI | 4/2016

oRB: Raport bieżący BLACK PEARL S.A

PAP
Data: 2016-02-22

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2016

Data sporządzenia: 2016-02-22
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Raport bieżący BLACK PEARL S.A
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą BLACK PEARL Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku _”Emitent”_,podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lutego 2016 r. do Emitenta wpłynęło zawiadomienieod
akcjonariusza Emitenta Janusza Skopowskiego _”Akcjonariusz”_, przekazane na podstawie
art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu
progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Akcjonariusz poinformował, że:
i_ w związku z realizacją Umowy zawartej dnia 11 lutego 2016 r. w Krakowie nastąpiła
sprzedaż akcji BPC . W wyniku transakcji w dniu 17 lutego 2016 roku Pan Janusz Skopowski
nabył 102.843. sztuk akcji Emitenta;
ii_ przed zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 3.000 sztuk akcji Emitenta, stanowiących
0,15% kapitału zakładowego Emitenta oraz reprezentujących 3.000 głosów stanowiących
0,15 % ogólnej liczby głosów w spółce;
iii_ aktualnie Akcjonariusz posiada 105.843 _sto dwa tysięce ośmiuset czterdziesci
trzy_,akcji Emitenta, stanowiących 5,29% kapitału zakładowego Emitenta oraz reprezentujących
105.843 głosów stanowiących 5,29 %ogólnej liczby głosów w spółce;
Na dzień zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych wobec Akcjonariusza, które posiadałyby
akcje Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-02-22 Jerzy Dmochowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Raport bieżący BLACK PEARL S.A
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2016-02-22
Rok biezacy 2016
Numer 4
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Raport bieżący BLACK PEARL S.A

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport bieżący BLACK PEARL S.A BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

22-02-2016 10:13:53 | Bieżący | ESPI | 3/2016

oRB: Raport bieżący BLACK PEARL S.A

PAP
Data: 2016-02-22

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2016

Data sporządzenia: 2016-02-22
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Raport bieżący BLACK PEARL S.A
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą BLACK PEARL Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku _”Emitent”_,podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lutego 2016 r. do Emitenta wpłynęło zawiadomienieod
akcjonariusza Emitenta Janusza Skopowskiego _”Akcjonariusz”_, przekazane na podstawie
art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu
progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-02-22 Jerzy Dmochowski Prezes zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Raport bieżący BLACK PEARL S.A
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2016-02-22
Rok biezacy 2016
Numer 3
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Raport bieżący BLACK PEARL S.A

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport bieżący BLACK PEARL S.A BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

22-02-2016 11:11:18 | Bieżący | ESPI | 4/2016

oRB: Raport bieżący BLACK PEARL S.A

PAP
Data: 2016-02-22

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2016

Data sporządzenia: 2016-02-22
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Raport bieżący BLACK PEARL S.A
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą BLACK PEARL Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku _”Emitent”_,podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lutego 2016 r. do Emitenta wpłynęło zawiadomienieod
akcjonariusza Emitenta Janusza Skopowskiego _”Akcjonariusz”_, przekazane na podstawie
art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu
progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Akcjonariusz poinformował, że:
i_ w związku z realizacją Umowy zawartej dnia 11 lutego 2016 r. w Krakowie nastąpiła
sprzedaż akcji BPC . W wyniku transakcji w dniu 17 lutego 2016 roku Pan Janusz Skopowski
nabył 102.843. sztuk akcji Emitenta;
ii_ przed zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 3.000 sztuk akcji Emitenta, stanowiących
0,15% kapitału zakładowego Emitenta oraz reprezentujących 3.000 głosów stanowiących
0,15 % ogólnej liczby głosów w spółce;
iii_ aktualnie Akcjonariusz posiada 105.843 _sto dwa tysięce ośmiuset czterdziesci
trzy_,akcji Emitenta, stanowiących 5,29% kapitału zakładowego Emitenta oraz reprezentujących
105.843 głosów stanowiących 5,29 %ogólnej liczby głosów w spółce;
Na dzień zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych wobec Akcjonariusza, które posiadałyby
akcje Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-02-22 Jerzy Dmochowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Raport bieżący BLACK PEARL S.A
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2016-02-22
Rok biezacy 2016
Numer 4
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Raport za IV kwartał 2015

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Q

Raporty Spółek ESPI/EBI

BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

15-02-2016 15:42:13 | Kwartalny | ESPI

oQ:

PAP
Data:

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q /
_kwartał_ _rok_
dla
za kwartał roku obrotowego obejmujący okres od do
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według
w walucie
data przekazania:
BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

kwartał_y_ narastająco / okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się
na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio
opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia

o treści:

Plik Opis

Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. – _t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ lub odpowiednio
zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu x9krrug2q1
Nazwa raportu Q
Symbol raportu Q
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia
Rok biezacy
Numer
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.