Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A. na dzień 23 listopada 2015 roku

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

14-10-2015 18:30:45 | Bieżący | ESPI | 21/2015

oRB_ASO: Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.

PAP
Data: 2015-10-14

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-14
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _”Spółka”_, informuje, że w dniu 12 października 2015 r. do
Spółki wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 184 poz. 1539
z późn. zm._.

Zgodnie z zawiadomieniem od spółki Seramico s.r.o. z siedzibą w Brnie, w wyniku przeprowadzenia
transakcji zbycia akcji Spółki w dniu 8 października 2015 r., Seramico s.r.o. zbyła
na podstawie umowy cywilnoprawnej 1.489.500 _jeden milion czterysta osiemdziesiąt
dziewięć tysięcy pięćset_ akcji Spółki, stanowiących około 73,85% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i dających 1.489.500 _jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy pięćset_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 73,85% udziału
w ogólnej liczbie głosów.

Przed ziszczeniem się transakcji nabycia akcji, o której mowa powyżej Seramico, zgodnie
ze złożonym zawiadomieniem nie posiadała 1.489.500 _jeden milion czterysta osiemdziesiąt
dziewięć tysięcy pięćset_ akcji Spółki, stanowiących około 73,85% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i dających 1.489.500 _jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy pięćset_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zawarciu ww. transakcji Seramico s.r.o. nie posiada bezpośrednio ani pośrednio
akcji Spółki.

Seramico s.r.o. nie wyklucza bezpośredniego lub pośredniego zwiększania lub zmniejszania
swojego zaangażowania w spółce Black Pearl S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Zgodnie z przekazanymi informacjami nie istnieją podmioty zależne w stosunku do Seramico
s.r.o., które posiadałyby akcje Spółki, jak również Seramico s.r.o. nie zawierała
żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-14 Janusz Smoczyński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2015-10-14
Rok biezacy 2015
Numer 21
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

12-10-2015 15:03:57 | Bieżący | ESPI | 20/2015

oRB_ASO: Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.

PAP
Data: 2015-10-12

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-12
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _”Spółka”_, informuje, że w dniu 9 października 2015 r. do
Spółki wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 184 poz. 1539
z późn. zm._.

Zgodnie z zawiadomieniem od spółki Seramico s.r.o. z siedzibą w Brnie, w wyniku przeprowadzenia
transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 6 października 2015 r., Seramico s.r.o. nabyła
na podstawie umowy cywilnoprawnej 1.489.500 _jeden milion czterysta osiemdziesiąt
dziewięć tysięcy pięćset_ akcji Spółki, stanowiących około 73,85% udziału w kapitale
zakładowym Spółki i dających 1.489.500 _jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy pięćset_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 73,85% udziału
w ogólnej liczbie głosów.

Przed ziszczeniem się transakcji nabycia akcji, o której mowa powyżej Seramico, zgodnie
ze złożonym zawiadomieniem nie posiadała akcji Spółki.

Po zawarciu ww. transakcji Seramico s.r.o. posiada bezpośrednio 1.489.500 _jeden milion
czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset_akcji Spółki, co stanowi 73,85% udziału
w kapitale zakładowym Spółki, dających 1.489.500 głosów, tj. 73,85% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Black Pearl S.A.

Seramico s.r.o. nie wyklucza bezpośredniego lub pośredniego zwiększania lub zmniejszania
swojego zaangażowania w spółce Black Pearl S.A.

Zgodnie z przekazanymi informacjami nie istnieją podmioty zależne w stosunku do Seramico
s.r.o., które posiadałyby akcje Spółki, jak również Seramico s.r.o. nie zawierała
żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-10-12 Janusz Smoczyński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2015-10-12
Rok biezacy 2015
Numer 20
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zbycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zbycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

07-10-2015 16:13:47 | Bieżący | ESPI | 19/2015

oRB_ASO: Zbycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej.

PAP
Data: 2015-10-07

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-07
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zbycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do
informacji poufnych
Treść raportu:

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu
7 października 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej Black Pearl
S.A., Radosława Piesiewicza o zawarciu przez niego w dniu 6 października 2015 r.,
transakcji sprzedaży, na podstawie umowy cywilnoprawnej 1.489.500 _jednego miliona
czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset_ akcji w spółce pod firmą Black
Pearl S.A., o wartości nominalnej 2,00 zł. każda akcja, tj. łącznej wartości nominalnej
2.979.000,00 zł.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-10-07 Janusz Smoczyński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zbycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2015-10-07
Rok biezacy 2015
Numer 19
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

07-10-2015 16:10:22 | Bieżący | ESPI | 18/2015

oRB_ASO: Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.

PAP
Data: 2015-10-07

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-07
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _”Spółka”_, informuje, że w dniu 7 października 2015 r. do
Spółki wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 184 poz. 1539
z późn. zm._.

Zgodnie z zawiadomieniem od Pana Radosława Piesiewicza, w wyniku przeprowadzenia transakcji
zbycia akcji Spółki w dniu 6 października 2015 r., Pan Radosław Piesiewicz zbył na
podstawie umowy cywilnoprawnej 1.489.500 _jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy pięćset_ akcji Spółki, stanowiących około 73,84% udziału w kapitale zakładowym
Spółki i dających 1.489.500 _jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy
pięćset_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 73,84% udziału w
ogólnej liczbie głosów.

Przed ziszczeniem się transakcji nabycia akcji, o której mowa powyżej Pan Radosław
Piesiewicz, zgodnie ze złożonym zawiadomieniem posiadał 1.489.500 akcji Spółki, stanowiących
około 73,84% udziału w kapitale zakładowym Black Pearl S.A., dających 1.489.500 głosów,
tj. około 73,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zawarciu ww. transakcji Pan Radosław Piesiewicz nie posiada akcji Black Pearl S.A.

Zgodnie z przekazanymi informacjami nie istnieją podmioty zależne w stosunku do Radosława
Piesiewicza, które posiadałyby akcje Spółki, jak również Radosław Piesiewicz nie zawierał
żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-10-07 Janusz Smoczyński

Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2015-10-07
Rok biezacy 2015
Numer 18
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

06-10-2015 13:09:42 | Bieżący | ESPI | 14/2015

oRB_ASO: Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.

PAP
Data: 2015-10-06

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-06
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _”Spółka”_, informuje, że w dniu 1 października 2015 r. do
Spółki wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 184 poz. 1539
z późn. zm._.

Zgodnie z zawiadomieniem od Pana Zbigniewa Zajfryda, w wyniku przeprowadzenia transakcji
sprzedaży akcji Spółki w dniu 30 września 2015 r., Pan Zbigniew Zajfryd zbył na podstawie
umowy cywilnoprawnej 333.500 _trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset_ akcji Spółki,
stanowiących około 16,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 333.500
_trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących
około 16,54% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Przed ziszczeniem się transakcji nabycia akcji, o której mowa powyżej Pan Zbigniew
Zajfryd, zgodnie ze złożonym zawiadomieniem posiadał 333.500 _trzysta trzydzieści
trzy tysiące pięćset_akcji Spółki, stanowiących około 16,54% udziału w kapitale zakładowym
Black Pearl S.A., dających 333.500 _trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset_ głosów,
tj. około 16,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zawarciu ww. transakcji Pan Zbigniew Zajfryd nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Zgodnie z przekazanymi informacjami nie istnieją podmioty zależne w stosunku do Zbigniewa
Zajfryda, które posiadałyby akcje Spółki, jak również Zbigniew Zajfryd nie zawierał
żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-10-06 Janusz Smoczyński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2015-10-06
Rok biezacy 2015
Numer 14
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Nabycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

06-10-2015 13:23:12 | Bieżący | ESPI | 17/2015

oRB_ASO: Nabycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej.

PAP
Data: 2015-10-06

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-06
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Nabycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do
informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu
1 października 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej Black Pearl
S.A., Radosława Piesiewicza o zawarciu przez niego w dniu 30 września 2015 r., transakcji
kupna, na podstawie umowy cywilnoprawnej 333.500 _trzystu trzydziestu trzech tysięcy
pięciuset_ akcji w spółce pod firmą Black Pearl S.A., o wartości nominalnej 2,00 zł.
każda akcja, tj. łącznej wartości nominalnej 667.000,00 zł.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-10-06 Janusz Smoczyński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Nabycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2015-10-06
Rok biezacy 2015
Numer 17
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Złożenie rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zbycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zbycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

06-10-2015 13:19:52 | Bieżący | ESPI | 16/2015

oRB_ASO: Zbycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej.

PAP
Data: 2015-10-06

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-06
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zbycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do
informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu
1 października 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej Black Pearl
S.A., Zbigniewa Zajfryda o zawarciu przez niego w dniu 30 września 2015 r., transakcji
sprzedaży, na podstawie umowy cywilnoprawnej 333.500 _trzystu trzydziestu trzech tysięcy
pięciuset_ akcji w spółce pod firmą Black Pearl S.A., o wartości nominalnej 2,00 zł.
każda akcja, tj. łącznej wartości nominalnej 667.000,00 zł.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-10-06 Janusz Smoczyński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zbycie akcji Black Pearl S.A. przez członka Rady Nadzorczej.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2015-10-06
Rok biezacy 2015
Numer 16
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Złożenie rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.