Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

01-09-2015 17:38:39 | Bieżący | ESPI | 12/2015

oRB_ASO: Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym.

PAP
Data: 2015-09-01

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2015

Data sporządzenia: 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _”Spółka”_ przekazuje poniżej skorygowany raport bieżący ws.
zmiany udziału w kapitale zakładowym, zgodnie z którym, zawiadomienie od Threems Capital
Limited z siedzibą w Larnace. W poprzednim raporcie Spółka błędnie przekazała informację,
iż otrzymała zawiadomienie od Threems Capital Limited w dniu 24 sierpnia 2015 r. W
rzeczywistości Spółka otrzymała zawiadomienie w dniu dzisiejszym, tj. 1 września 2015
r., datowane na dzień 24 sierpnia 2015 r.

Treść raportu:

Zarząd Black Pearl S.A. _”Spółka”_, informuje, że w dniu 1 września 2015 r. do Spółki
wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2013 r. poz.
1382_.

Zgodnie z zawiadomieniem od spółki pod firmą Threems Capital Limited z siedzibą w
Larnace _”Threems”_, w dniu 27 lipca 2015 r., doszło do wykonania umowy datio in solutum,
na podstawie której Threems zbył 102 843 _słownie: sto dwa tysiące osiemset czterdzieści
trzy_ akcji serii D w Black Pearl S.A., stanowiących 5,1% udziału w kapitale zakładowym
Black Pearl S.A. oraz dających prawo do wykonywania 5,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki

W wyniku zawartej umowy datio in solutum, Threems zmniejszyła o 5,1 % udział w kapitale
zakładowym Spółki, jak również zmniejszyła o 5,1% swój udział w głosach na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przekazanymi Spółce informacjami, przed wystąpieniem zdarzenia powodującego
zmianę udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Threems posiadało bezpośrednio
102 843 _słownie: sto dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy_ akcje Spółki, uprawniające
do oddania 102 843 _słownie: sto dwóch tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech_ głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 5,1 % udziału w kapitale zakładowym
oraz 5,1 % w głosach na Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A.

Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
Black Pearl S.A., Threems, zgodnie z przekazanymi informacjami nie posiada akcji Black
Pearl S.A.

Threems poinformował również, że nie jest podmiotem dominującym wobec innych podmiotów,
posiadających akcje Spółki.

Jednocześnie Threems poinformował, że nie występują osoby trzecie, z którymi Threems
zawarła umowy, przedmiotem których jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa
głosu z akcji Spółki, ani też że Threems nie posiada spółek zależnych posiadających
akcje Black Perl S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Janusz Smoczyński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2015-09-01
Rok biezacy 2015
Numer 12
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

01-09-2015 17:44:39 | Bieżący | ESPI | 13/2015

oRB_ASO: Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym.

PAP
Data: 2015-09-01

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2015

Data sporządzenia: 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _”Spółka”_ przekazuje poniżej skorygowany raport bieżący ws.
zmiany udziału w kapitale zakładowym, zgodnie z którym, zawiadomienie od 3M&S GPM
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Balicach. W poprzednim
raporcie Spółka błędnie przekazała informację, iż otrzymała zawiadomienie od 3M&S
GPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w dniu 24 sierpnia 2015 r. W rzeczywistości
Spółka otrzymała zawiadomienie w dniu dzisiejszym, tj. 1 września 2015 r., datowane
na dzień 24 sierpnia 2015 r.

Treść raportu:

Zarząd Black Pearl S.A. _”Spółka”_, informuje, że w dniu 1 września 2015 r. do Spółki
wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2013 r. poz.
1382_.

Zgodnie z zawiadomieniem od spółki pod firmą 3M&S GPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp. k. z siedzibą w Balicach _”3M&S”_, w dniu 27 lipca 2015 r., doszło do wykonania
umowy datio in solutum, na podstawie której 3M&S nabył 102 843 _słownie: sto dwa tysiące
osiemset czterdzieści trzy_ akcji serii D w Black Pearl S.A., stanowiących 5,1% udziału
w kapitale zakładowym Black Pearl S.A. oraz dających prawo do wykonywania 5,1% głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przedstawionym Spółce zawiadomieniem, w wyniku zawartej umowy datio in solutum,
3M&S zwiększyła o 5,1 % udział w kapitale zakładowym Spółki, jak również zwiększyła
o 5,1% swój udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, 3M&S nie posiadała akcji Black Pearl S.A.

Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, 3M&S posiada 102 843 _słownie: sto dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy_
akcje Black Pearl S.A., stanowiące 5,1% udziału w kapitale zakładowym Black Pearl
S.A. oraz dających prawo do wykonywania 5,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3M&S poinformowała również, iż nie jest podmiotem dominującym wobec innych podmiotów,
posiadających akcje Black Pearl S.A.

Jednocześnie 3M&S poinformowała, że nie występują osoby trzecie, z którymi 3M&S zawarła
umowy, przedmiotem których jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu
z akcji Spółki, ani też że 3M&S nie posiada spółek zależnych posiadających akcje Black
Perl S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Janusz Smoczyński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2015-09-01
Rok biezacy 2015
Numer 13
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

01-09-2015 16:58:59 | Bieżący | ESPI | 11/205

oRB_ASO: Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.

PAP
Data: 2015-09-01

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 205

Data sporządzenia: 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _”Spółka”_, informuje, że w dniu 24 sierpnia 2015 r. do Spółki
wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2013 r. poz.
1382_.

Zgodnie z zawiadomieniem od spółki pod firmą 3M&S GPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp. k. z siedzibą w Balicach _”3M&S”_, w dniu 27 lipca 2015 r., doszło do wykonania
umowy datio in solutum, na podstawie której 3M&S nabył 102 843 _słownie: sto dwa tysiące
osiemset czterdzieści trzy_ akcji serii D w Black Pearl S.A., stanowiących 5,1% udziału
w kapitale zakładowym Black Pearl S.A. oraz dających prawo do wykonywania 5,1% głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przedstawionym Spółce zawiadomieniem, w wyniku zawartej umowy datio in solutum,
3M&S zwiększyła o 5,1 % udział w kapitale zakładowym Spółki, jak również zwiększyła
o 5,1% swój udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, 3M&S nie posiadała akcji Black Pearl S.A.

Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, 3M&S posiada 102 843 _słownie: sto dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy_
akcje Black Pearl S.A., stanowiące 5,1% udziału w kapitale zakładowym Black Pearl
S.A. oraz dających prawo do wykonywania 5,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3M&S poinformowała również, iż nie jest podmiotem dominującym wobec innych podmiotów,
posiadających akcje Black Pearl S.A.

Jednocześnie 3M&S poinformowała, że nie występują osoby trzecie, z którymi 3M&S zawarła
umowy, przedmiotem których jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu
z akcji Spółki, ani też że 3M&S nie posiada spółek zależnych posiadających akcje Black
Perl S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

_pełna nazwa emitenta_

BLACK PEARL S.A.

Usługi inne _uin_

_skrócona nazwa emitenta_

_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

31-060

Kraków

_kod pocztowy_

_miejscowość_

Plac Wolnica

13 lok 10

_ulica_

_numer_

_22_ 619 98 77

_22_ 619 98 77

_telefon_

_fax_

inwestorzy@blackpearlcapital.pl

www.blackpearlcapital.pl

_e-mail_

_www_

701-021-10-09

142121110

_NIP_

_REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-09-01 Janusz Smoczyński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2015-09-01
Rok biezacy 205
Numer 11
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

01-09-2015 16:51:29 | Bieżący | ESPI | 10/2015

oRB_ASO: Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.

PAP
Data: 2015-09-01

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2015

Data sporządzenia: 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _”Spółka”_, informuje, że w dniu 24 sierpnia 2015 r. do Spółki
wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2013 r. poz.
1382_.

Zgodnie z zawiadomieniem od spółki pod firmą Threems Capital Limited z siedzibą w
Larnace _”Threems”_, w dniu 27 lipca 2015 r., doszło do wykonania umowy datio in solutum,
na podstawie której Threems zbył 102 843 _słownie: sto dwa tysiące osiemset czterdzieści
trzy_ akcji serii D w Black Pearl S.A., stanowiących 5,1% udziału w kapitale zakładowym
Black Pearl S.A. oraz dających prawo do wykonywania 5,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki

W wyniku zawartej umowy datio in solutum, Threems zmniejszyła o 5,1 % udział w kapitale
zakładowym Spółki, jak również zmniejszyła o 5,1% swój udział w głosach na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przekazanymi Spółce informacjami, przed wystąpieniem zdarzenia powodującego
zmianę udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Threems posiadało bezpośrednio
102 843 _słownie: sto dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy_ akcje Spółki, uprawniające
do oddania 102 843 _słownie: sto dwóch tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech_ głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 5,1 % udziału w kapitale zakładowym
oraz 5,1 % w głosach na Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A.

Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
Black Pearl S.A., Threems, zgodnie z przekazanymi informacjami nie posiada akcji Black
Pearl S.A.

Threems poinformował również, że nie jest podmiotem dominującym wobec innych podmiotów,
posiadających akcje Spółki.

Jednocześnie Threems poinformował, że nie występują osoby trzecie, z którymi Threems
zawarła umowy, przedmiotem których jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa
głosu z akcji Spółki, ani też że Threems nie posiada spółek zależnych posiadających
akcje Black Perl S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Janusz Smoczyński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2015-09-01
Rok biezacy 2015
Numer 10
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Stan portfela inwestycyjnego

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.