Raport roczny za rok obrotowy 2014.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 17 czerwca 2015 r. („ZWZ”).

Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 17 czerwca 2015 r. („ZWZ”). BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

19-06-2015 20:04:10 | Bieżący | ESPI | 8/2015

oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Black Pearl S.A. w dniu 17 czerwca 2015 r. („ZWZ”).

PAP
Data: 2015-06-19

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-19
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Black Pearl S.A. w dniu 17 czerwca 2015 r. _”ZWZ”_.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy
uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 czerwca 2015 r. i
którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariusz: Radosław Piesiewicz
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na ZWZ – 1.156.000
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 77,61%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 53,31

Akcjonariusz: Zbigniew Zajfryd
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na ZWZ – 333.500
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 22,39%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 16,53%

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-06-19 Janusz Smoczyński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Black Pearl S.A. w dniu 17 czerwca 2015 r. („ZWZ”).
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2015-06-19
Rok biezacy 2015
Numer 8
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

: Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 17 czerwca 2015 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

: Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 17 czerwca 2015 roku BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

19-06-2015 20:25:11 | Bieżący | ESPI | 9/2015

oRB-W_ASO: : Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 17 czerwca
2015 roku

PAP
Data: 2015-06-19

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 1 załącznik

 • Tresc_uchwal_podjetych_na_Zwyczajnym_Walnym_Zgromadzeniu_Black_Pearl_S.A._w_dniu_17.06.2015_r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 9 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-06-19
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  : Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 17 czerwca
  2015 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Black Pearl S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał
  podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2015
  roku.
  Załączniki
  Plik Opis
  Tresc_uchwal_podjetych_na_Zwyczajnym_Walnym_Zgromadzeniu_Black_Pearl_S.A._w_dniu_17.06.2015_r.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-060 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Plac Wolnica 13 lok 10
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-06-19 Janusz Smoczyński Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul : Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 17 czerwca
  2015 roku
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel.
  Fax
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2015-06-19
  Rok biezacy 2015
  Numer 9
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 17 czerwca 2015 r.

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.