Zmiana w strukturze akcjonariatu

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w strukturze akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

16-09-2014 21:19:05 | Bieżący | ESPI | 12/2014

oRB_ASO: Zmiana w strukturze akcjonariatu

PAP
Data: 2014-09-16

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2014

Data sporządzenia: 2014-09-16
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Zmiana w strukturze akcjonariatu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl Capital S.A. _”Spółka”_, informuje, że w dniu 16 września 2014
r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa”_.

Zgodnie z zawiadomieniem od Pana Zbigniewa Zajfryda _”Akcjonariusz”_, w wyniku zawarcia
w dniu 8 września 2014 r. umowy kupna, w dniu 12 września 2014 r. nabył on 6.000.000
_sześciu milionów_ sztuk akcji Spółki, stanowiących 14,87% udziału w kapitale zakładowym
Spółki oraz 14,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed datą zawarcia ww. umowy Akcjonariusz posiadał 670.000 _sześćset siedemdziesiąt
tysięcy_ akcji Spółki, co stanowiło 1,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz
uprawniało do wykonania 670.000 głosów, tj. 1.66% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki

Po przejściu własności akcji w dniu 12 września 2014 r., w wyniku transakcji zawartej
w dniu 8 września 2014 r. Akcjonariusz posiada obecnie 6.670.000 _sześć milionów sześćset
siedemdziesiąt tysięcy_ akcji Spółki, stanowiących około 16,54% udziału w kapitale
zakładowym i 16,54% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował ponadto, że nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w
ogólnej liczbie głosów w Spółce, w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia,
jak również oświadczył, iż nie istnieją podmioty zależne od niego, które posiadałyby
akcje Spółki oraz nie zawierał on transakcji z osobami, o których mowa w art. 87 ust.
1 pkt. 3 lit. c_ Ustawy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

_pełna nazwa emitenta_

BLACK PEARL CAPITAL S.A.

Usługi inne _uin_

_skrócona nazwa emitenta_

_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

00-695

Warszawa

_kod pocztowy_

_miejscowość_

Nowogrodzka

50 lok 515

_ulica_

_numer_

_22_ 402 06 22

_22_ 402 06 22

_telefon_

_fax_

www.blackpearlcapital.pl

_e-mail_

_www_

701-021-10-09

142121110

_NIP_

_REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-09-16 Jacek Woźniakowski członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Zmiana w strukturze akcjonariatu
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-695
Miasto Warszawa
Ulica Nowogrodzka
Nr 50 lok 515
Tel. (22) 402 06 22
Fax (22) 402 06 22
e-mail
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2014-09-16
Rok biezacy 2014
Numer 12
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zmiana w strukturze akcjonariatu.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w strukturze akcjonariatu. BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

10-09-2014 17:57:51 | Bieżący | ESPI | 11/2014

oRB_ASO: Zmiana w strukturze akcjonariatu.

PAP
Data: 2014-09-10

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2014

Data sporządzenia: 2014-09-10
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Zmiana w strukturze akcjonariatu.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl Capital S.A. _”Spółka”_, informuje, że w dniu 9 września 2014 r.
do Spółki wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 184 poz. 1539
z późn. zm._.

Zgodnie z zawiadomieniem od Pana Adama Łanoszki _”Akcjonariusz”_, w wyniku zawarcia
w dniu 3 września 2014 r. umowy sprzedaży 6.000.000 _sześciu milionów_ sztuk akcji
Spółki, stanowiących 14,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 14,87% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Akcjonariusz nie posiada akcji Spółki.

Zgodnie z przekazanymi przez Akcjonariusza informacjami nie istnieją podmioty zależne
w stosunku do Akcjonariusza, które posiadałyby akcje Spółki, jak również Akcjonariusz
nie zawierał żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-695 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nowogrodzka 50 lok 515
_ulica_ _numer_
_22_ 22 205 02 28 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-09-10 Jacek Woźniakowski


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Zmiana w strukturze akcjonariatu.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-695
Miasto Warszawa
Ulica Nowogrodzka
Nr 50 lok 515
Tel. (22) 22 205 02 28
Fax (22) 619 98 77
e-mail
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2014-09-10
Rok biezacy 2014
Numer 11
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zbycie aktywów o istotnej wartości.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Nabycie aktywów o istotnej wartości.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.