Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2014 roku

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2014 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2014 roku BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

24-04-2014 16:09:11 | Bieżący | ESPI | 4/2014

oRB_ASO: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 23 kwietnia 2014 roku

PAP
Data: 2014-04-24

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2014

Data sporządzenia: 2014-04-24
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 23 kwietnia 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki w dniu 23 kwietnia 2014 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej
5% głosów:
1. Pan Adam Łanoszka – 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 14,87%
w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów oraz 21,82% głosów na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2014 roku,
2. Threems Capital Limited – 21.173.562 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących
52,49% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów oraz 76,99% głosów na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2014 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-695 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nowogrodzka 50 lok 515
_ulica_ _numer_
_22_ 6199877 _22_ 6199877
_telefon_ _fax_
www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-24 Jacek Woźniakowski

Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 23 kwietnia 2014 roku
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-695
Miasto Warszawa
Ulica Nowogrodzka
Nr 50 lok 515
Tel. (22) 6199877
Fax (22) 6199877
e-mail
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2014-04-24
Rok biezacy 2014
Numer 4
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zmiany w Radzie Nadzorczej BLACK PEARL CAPITAL S.A.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.