Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2013 roku

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2013 roku

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2013 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2013 roku BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

29-06-2013 16:55:02 | Bieżący | ESPI | 3/2013

oRB_ASO: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 28 czerwca 2013 roku

PAP
Data: 2013-06-29

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-29
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 28 czerwca 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
w dniu 28 czerwca 2013 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:
1. MONDRIAN S.A. z siedzibą w Warszawie posiadająca 6.674.421 akcji, które stanowiły
23,55% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2013 roku oraz 16,55% w
kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
2. NOVIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie posiadająca 5.488.588 akcji, które stanowiły
19,36% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2013 roku oraz 13,61% w
kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
3. DYFFRYN HOLDINGS LTD. z siedzibą w Larnace posiadająca 2.070.000 akcji, które stanowiły
7,30% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2013 roku oraz 5,13% w kapitale
zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
4. NOVIAN EUROPE S.A. z siedzibą w Warszawie posiadająca 14.058.624 akcji, które stanowiły
49,60% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2013 roku oraz 34,85% w
kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

_pełna nazwa emitenta_

BLACK PEARL CAPITAL S.A.

Usługi inne _uin_

_skrócona nazwa emitenta_

_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

00-695

Warszawa

_kod pocztowy_

_miejscowość_

Nowogrodzka

50 lok 515

_ulica_

_numer_

_22_ 402 06 22

_22_ 402 06 22

_telefon_

_fax_

www.blackpearlcapital.pl

_e-mail_

_www_

701-021-10-09

142121110

_NIP_

_REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-29 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 28 czerwca 2013 roku
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-695
Miasto Warszawa
Ulica Nowogrodzka
Nr 50 lok 515
Tel. (22) 402 06 22
Fax (22) 402 06 22
e-mail
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2013-06-29
Rok biezacy 2013
Numer 3
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Raport roczny za 2012r.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.