Zawiadomienie Pana Tadeusza Dykiel

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zawiadomienie Pana Tadeusza Dykiel

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie Pana Tadeusza Dykiel BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

18-04-2013 11:52:38 | Bieżący | ESPI | 1/2013

oRB_ASO: Zawiadomienie Pana Tadeusza Dykiel

PAP
Data: 2013-04-18

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2013

Data sporządzenia: 2013-04-18
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Zawiadomienie Pana Tadeusza Dykiel
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. niniejszym informuje, że w dniu 18 kwietnia 2013 roku
otrzymał pismo od Pana Tadeusza Dykiel, zgodnie z którym Pan Tadeusz Dykiel poinformował,
że Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny Sekcja Zażaleniowo-Kasacyjna, na
skutek zażalenia złożonego przez Pana Tadeusza Dykiel na postanowienie Sądu Okręgowego
w Warszawie z dnia 9 października 2012 roku, postanowił zmienić zaskarżone postanowienie
w ten sposób, że oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Wyżej opisane postanowienie
sądu jest niezaskarżalne. W związku powyższym Pan Tadeusz Dykiel zawiadomił, iż posiada
większościowy pakiet akcji SPQR S.A. oraz pośrednio przez spółkę zależną SPQR S.A.
posiada zadeklarowaną przez to przedsiębiorstwo we wcześniejszych zawiadomieniach
liczbę akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Jednocześnie Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. informuje, że o wcześniejszych zawiadomieniach
w tej sprawie informował raportami bieżącymi ESPI nr 3/2012 z dnia 29 czerwca 2012
roku, ESPI nr 4/2012 z dnia 12 października 2012 roku, EBI nr 12/2012 z dnia 29 czerwca
2012 roku oraz EBI nr 19/2012 z dnia 12 października 2012 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-695 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nowogrodzka 50 lok 515
_ulica_ _numer_
_22_ 402 06 22 _22_ 402 06 22
_telefon_ _fax_
www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-18 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Zawiadomienie Pana Tadeusza Dykiel
Sektor
Kod 00-695
Miasto Warszawa
Ulica Nowogrodzka
Nr 50 lok 515
Tel. (22) 402 06 22
Fax (22) 402 06 22
e-mail
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2013-04-18
Rok biezacy 2013
Numer 1
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.