Zawiadomienie BLACK PEARL CAPITAL S.A. o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego w celu podjęcia uchwały w sprawie połączenia

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

II zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki BLACK PEARL CAPITAL S.A. ze spółką NOVIAN S.A., spółkami NOVIAN POLSKA S.A., NOVIAN EUROPE S.A., NOVIAN REAL ESTA

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.