Zmiana struktury akcjonariatu w związku z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego BLACK PEARL CAPITAL S.A.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana struktury akcjonariatu w związku z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego BLACK PEARL CAPITAL S.A. BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

30-11-2012 18:26:11 | Bieżący | ESPI | 7/2012

oRB_ASO: Zmiana struktury akcjonariatu w związku z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego
BLACK PEARL CAPITAL S.A.

PAP
Data: 2012-11-30

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2012

Data sporządzenia: 2012-11-30
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Zmiana struktury akcjonariatu w związku z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. niniejszym informuje, że w dniu 30 listopada 2012
roku otrzymał od SPQR S.A., NOVIAN S.A., NOVIAN POLSKA S.A., NOVIAN EUROPE S.A., NOVIAN
REAL ESTATE S.A. oraz DYFFRYN HOLDINGS LIMITED zawiadomienie na podstawie art. 69
ustawy o ofercie publicznej, zgodnie z którym podmioty zawiadamiające zmieniły stan
posiadania udziału w głosach na walnym zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. w związku
z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego BLACK PEARL CAPITAL S.A., o którym Spółka
informowała raportem bieżącym nr 30/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku.
Zgodnie z zawiadomieniem Grupa Kapitałowa SPQR S.A. posiada 28.296.633 akcje zwykłe
na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 70,15% w kapitale zakładowym
oraz w ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiadają:
1. DYFFRYN HOLDINGS LIMITED _podmiot kontrolowany przez SPQR S.A._ posiada 2.075.000
akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 5,14% w kapitale
zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
2. MONDRIAN S.A. _podmiot zależny od NOVIAN S.A._ posiada 6.674.421 akcji zwykłych
na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 16,55% w kapitale zakładowym
oraz w ogólnej liczbie głosów,
3. NOVIAN POLSKA S.A. _podmiot zależny od NOVIAN S.A._ posiada 5.488.588 akcji zwykłych
na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 13,61% w kapitale zakładowym
oraz w ogólnej liczbie głosów,
4. NOVIAN EUROPE S.A. _podmiot zależny od NOVIAN S.A._ posiada 14.058.624 akcje zwykłe
na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 34,85% w kapitale zakładowym
oraz w ogólnej liczbie głosów.

Przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego BLACK PEARL CAPITAL S.A. Grupa Kapitałowa
SPQR S.A. posiadała 28.296.633 akcje zwykłe na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A.,
które stanowiły 68,18% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, w tym
bezpośrednio akcje posiadają:
1. DYFFRYN HOLDINGS LIMITED _podmiot kontrolowany przez SPQR S.A._ posiadała 2.075.000
akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły 5,00% w kapitale
zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
2. MONDRIAN S.A. _podmiot zależny od NOVIAN S.A._ posiadała 6.674.421 akcji zwykłych
na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły 16,08% w kapitale zakładowym
oraz w ogólnej liczbie głosów,
3. NOVIAN POLSKA S.A. _podmiot zależny od NOVIAN S.A._ posiadała 5.488.588 akcji zwykłych
na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły 13,23% w kapitale zakładowym
oraz w ogólnej liczbie głosów,
4. NOVIAN EUROPE S.A. _podmiot zależny od NOVIAN S.A._ posiadała 14.058.624 akcje
zwykłe na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły 33,88% w kapitale zakładowym
oraz w ogólnej liczbie głosów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-695 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nowogrodzka 50 lok 515
_ulica_ _numer_
_22_ 402 06 22 _22_ 402 06 22
_telefon_ _fax_
www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Zmiana struktury akcjonariatu w związku z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Sektor
Kod 00-695
Miasto Warszawa
Ulica Nowogrodzka
Nr 50 lok 515
Tel. (22) 402 06 22
Fax (22) 402 06 22
e-mail
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2012-11-30
Rok biezacy 2012
Numer 7
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zmiana struktury akcjonariatu w związku z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego BLACK PEARL CAPITAL S.A.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego BLACK PEARL CAPITAL S.A.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

I zawiadomienie o zamiarze połączenia wraz z ogłoszeniem o zwołaniu na dzień 28 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Black Pearl Capital

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

I zawiadomienie o zamiarze połączenia wraz z ogłoszeniem o zwołaniu na dzień 28 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Black Pearl Capital

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Raport kwartalny za III kwartał 2012r.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zmiany w Radzie Nadzorczej

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zmiana struktury akcjonariatu

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zmiana struktury akcjonariatu

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana struktury akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

10-11-2012 17:27:15 | Bieżący | ESPI | 6/2012

oRB_ASO: Zmiana struktury akcjonariatu

PAP
Data: 2012-11-10

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2012

Data sporządzenia: 2012-11-10
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Zmiana struktury akcjonariatu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. niniejszym informuje, że otrzymał od WDM CAPITAL S.A.
oraz DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A. zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
publicznej z dnia 9 listopada 2012 roku, zgodnie z którym podmioty zawiadamiające
zmieniły stan posiadania udziału w głosach na walnym zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL
S.A.
Zarząd WDM CAPITAL S.A. poinformował, że w wyniku sprzedaży akcji BLACK PEARL CAPITAL
S.A. w ramach transakcji zwykłych na rynku NewConnect dokonanych w dniach:
 6 listopada 2012 r. spółka WDM CAPITAL S.A. przekroczyła w dół próg 15% udziału
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.,
 7 listopada 2012 roku spółka WDM CAPITAL S.A. przekroczyła w dół próg 10% udziału
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.,
 8 listopada 2012 roku spółka WDM CAPITAL S.A. przekroczyła w dół próg 5% udziału
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Zgodnie z zawiadomieniem w dniu 5 listopada 2012 roku, tj. przed przekroczeniem w
dół progu 15% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A., WDM
CAPITAL S.A. posiadał bezpośrednio 7.448.253 akcje zwykłe na okaziciela, uprawniające
do 7.448.253 głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły
ok. 17,95% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu BLACK
PEARL CAPITAL S.A.
W dniu 6 listopada 2012 roku, tj. przed przekroczeniem w dół progu 10% udziału w głosach
na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A., WDM CAPITAL S.A. posiadała bezpośrednio
4.280.182 akcje zwykłe na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., uprawniajże do 4.280.182
głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły ok. 10,31%
udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL
S.A.
W dniu 7 listopada 2012 roku, tj. przed przekroczeniem w dół progu 5% udziału w głosach
na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A., WDM CAPITAL S.A. posiadała bezpośrednio
3.830.000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., uprawniających do
3.830.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły
ok. 9,23% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu BLACK
PEARL CAPITAL S.A.
Przed wystąpieniem zdarzeń powodujących przekroczenie progu 5%, 10% oraz 15% udziału
w głosach na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A., WDM CAPITAL S.A. nie posiadała
akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. w sposób pośredni.
Na dzień sporządzenia zawiadomienia, WDM CAPITAL S.A. nie posiadała akcji BLACK PEARL
CAPITAL S.A. w sposób bezpośredni ani pośredni.
Zarząd DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A. poinformował, że w wyniku sprzedaży akcji BLACK
PEARL CAPITAL S.A. w ramach transakcji zwykłych na rynku NewConnect dokonanych przez
spółkę bezpośrednio zależną WDM CAPITAL S.A., w dniach:
 6 listopada 2012 r. spółka DOM MAKLERSKI WDM S.A. przekroczyła pośrednio w dół próg
15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.,
 7 listopada 2012 roku spółka DOM MAKLERSKI WDM S.A. przekroczyła pośrednio w dół
próg 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL
S.A.,
 8 listopada 2012 roku spółka DOM MAKLERSKI WDM S.A. przekroczyła pośrednio w dół
próg 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL
S.A.
Przed wystąpieniem zdarzeń powodujących przekroczenie progu 5%, 10% oraz 15% udziału
w głosach na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A., DOM MAKLERSKI WDM S.A.
nie posiadał akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. w sposób bezpośredni.
Zgodnie z zawiadomieniem w dniu 5 listopada 2012 roku, tj. przed przekroczeniem w
dół progu 15% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A., DOM
MAKLERSKI WDM S.A. posiadał pośrednio przez spółkę zależną WDM CAPITAL S.A. 7.448.253
akcje zwykłe na okaziciela, uprawniające do 7.448.253 głosów na Walnym Zgromadzeniu
BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły ok. 17,95% udziału w kapitale zakładowym
oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
W dniu 6 listopada 2012 roku, tj. przed przekroczeniem w dół progu 10% udziału w głosach
na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A., DOM MAKLERSKI WDM S.A. posiadał pośrednio
przez spółkę zależną WDM CAPITAL S.A. 4.280.182 akcje zwykłe na okaziciela BLACK PEARL
CAPITAL S.A., uprawniajże do 4.280.182 głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL
S.A., które stanowiły ok. 10,31% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym
Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
W dniu 7 listopada 2012 roku, tj. przed przekroczeniem w dół progu 5% udziału w głosach
na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A., DOM MAKLERSKI WDM S.A. posiadał pośrednio
przez spółkę zależną WDM CAPITAL S.A. 3.830.000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK
PEARL CAPITAL S.A., uprawniających do 3.830.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK
PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły ok. 9,23% udziału w kapitale zakładowym oraz w
głosach na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Na dzień sporządzenia zawiadomienia, DOM MAKLERSKI WDM S.A. nie posiadał akcji BLACK
PEARL CAPITAL S.A. w sposób bezpośredni ani pośredni.
Zgodnie z zawiadomieniem DOM MAKLERSKI WDM S.A. oraz WDM CAPITAL S.A. poinformowały,
że nie wykluczają zwiększenia ani zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. w przyszłości oraz poinformowały, iż
nie występują osoby trzecie, z którymi zawarły umowy, przedmiotem których jest przekazywanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-695 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nowogrodzka 50 lok 515
_ulica_ _numer_
_22_ 402 06 22 _22_ 402 06 22
_telefon_ _fax_
www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-10 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Zmiana struktury akcjonariatu
Sektor
Kod 00-695
Miasto Warszawa
Ulica Nowogrodzka
Nr 50 lok 515
Tel. (22) 402 06 22
Fax (22) 402 06 22
e-mail
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2012-11-10
Rok biezacy 2012
Numer 6
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.